odjinud

Pozoruhodnou, leč nepravdivou zprávu přinesly necelý rok před smrtí Julia Verna Vinohradské listy (23. 7. 1904). Přetiskujeme ji celou: „Nový román Jul. Verna. Stařičký, téměř osmdesátiletý Jules Verne píše nový román Dobrodružství automobilistovo, v němž staví se proti automobilismu. Kniha vyjde příštím rokem.“ (Šlo možná o dvoudílný román L’Agence Thompson and Co., vydaný posmrtně roku 1907 a napsaný spisovatelovým synem Michelem Vernem.)

Dosud nepublikovanou vzpomínku Jaroslava Seiferta z roku 1968 na návštěvu Ratibořic otiskli Jana a Rudolf Rejchrtovi v 39. svazku vlastivědného sborníku Rodným krajem (2009).

Dramaturga, překladatele a divadelního teoretika Karla Krause pozdravili v příloze Katolických novin Perspektivy č. 5/2010 u příležitosti jeho 90. narozenin 28. 1. t. r. Miloš Doležal, František Derfler, Gertruda Gruberová-Goepfertová, Václav Havel, Jan Klusák, Jaroslav Med a Jaroslav Šubrt.

„Naším mužem v New Yorku“ nazval Josef Chuchma v Mladé frontě Dnes 23. 1. 2010 Jiřího Kárneta, druhého letošního devadesátníka (24. 1.) a rovněž divadelníka, jenž způsobil po válce rušnou diskusi o režisérismu. (Tehdy do ní významně zasáhl před třemi měsíci zesnulý Otomar Krejča.)

O Dnech Josefa Zvěřiny, organizovaných Českou křesťanskou akademií a v posledním (17.) ročníku věnovaných filosofu Vladimíru Neuwirthovi (1921–1998), autoru Apokalyptického deníku (1976), referovaly Noviny Slezské univerzity z prosince 2009.

Poučné čtení skýtají v Divadelních novinách č. 2/2010 dva komentované dopisy Lubomíra Dorůžky Josefu Škvoreckému z léta 1982 a ze srpna 1989. V prvním se dočteme o hesle Dorůžka v exilovém Slovníku českých spisovatelů (Toronto 1982), o Jazzové sekci a o románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále (Jazzpetit 1982), v druhém o „progresivnějších“ stranických kádrech Zdenko Pavelkovi a Jaroslavu Čejkovi v době podpisové akce Několik vět.

„…dávné Kvítko, tedy rubriku vtipů z Rudého práva, vnitrácký Signál, Československého vojáka a pochopitelně Dikobraz“ připomíná publicistovi Pavlu Klusákovi (viz Lidové noviny 28. 1. 2010) zadní stránka soudobých Literárních novin, plněná veršíky Jiřího Žáčka, Jaroslava Holoubka a dalších humoristů.