odjinud

Dosud nezveřejněnou korespondenci Václava Černého z let 1966–69, týkající se spolupráce vědce s brněnským časopisem Host do domu, otiskl z pozůstalosti Olega Suse výtvarný časopis Prostor Zlín č. 4/2009.

Pestrý život převážně německy píšícího Gustava Janoucha – před válkou se živil jako barový pianista, v roce 1945 velel revoluční gardě v Sudetech, později napomáhal k útěku lidem přes hranice, spolupracoval s čs. tajnou policií – nastínil Jiří Daníček v Roš chodeš č. 2/2010 v článku k prvnímu českému vydání Janouchových Hovorů s Kafkou (Torst 2009). Dodejme, že Gustav Janouch (1903 Maribor – 1968 Praha), jenž kromě této své nejznámější knihy publikoval ještě několik povídkových knih, životopis Jaroslava Haška a český překlad Deníku Anny Frankové, nemá heslo v žádném z česky vydaných literárních slovníků.

Málo známou skutečnost, že J. D. Salinger navštívil „počátkem 90. let“ se skupinou turistů Prahu a Kutnou Horu, připomněl Jan Rejžek v nekrologu spisovatele v Lidových novinách 30. 1. 2010. – V nekrologu od Jiřího Peňáse v témže listu den předtím si opravme, že román Kdo chytá v žitě vyšel poprvé česky ne v roce 1955 (to by bylo přece jen předčasné!), ale v roce 1960: nejdřív ve dvou číslech Světové literatury a pak ještě téhož roku v SNKLHU. V doslovu Igor Hájek srovnával Holdena Caulfielda s Jeníkem Ratkinem ze Stříbrného větru.

Literárním novinám (č. 6/2010) zodpověděl Václav Havel několik otázek týkajících se jeho prvního obeznámení s absurdním divadlem, autobiografičnosti a stavební preciznosti jeho her a jejich scénického života. – V témže čísle Milan Knížák vzpomínal na Jindřicha Chalupeckého (od jeho narození uplynulo 12. 2. t. r. sto let) a lidi z jeho okolí (Jiřinu Haukovou, Jiřího Koláře).

Upravenou verzi rozhlasového rozhovoru s teatrologem Františkem Černým (vysílala Vltava 15. 11. 2009) si můžeme přečíst v právě vydaných Souvislostech č. 4/2009. – Zatím poslední (čtvrtou?) knihu v řadě Černého memoárů Normalizace na pražské filozofické fakultě (Univerzita Karlova 2009) recenzoval v témže čísle Souvislostí Martin Nodl, v Divadelních novinách č. 3/2010 (o poznání kritičtěji) Jan Kolář. Jeho recenze má titulek Kdo z vás jste bez viny, hoďte po nich kamenem.