odjinud

Vzpomínkou na dávný čtenářský zážitek z Temna glosoval Jáchym Topol v Lidových novinách 12. 3. t. r. osmdesáté výročí úmrtí Aloise Jiráska.

V Tvaru č. 6/2010 nás Vlaďka Kuchtová v rubrice Poslední rozptýlení zavedla na Vinohradský hřbitov k hrobu Jana Karafiáta (1846–1929).

Řeč Jiřího Černého U hrobu Karla Čapka 25. 12. 2009 („Zhruba půl století před vlnou world music nasbíral Čapek tolik desek s etnickou hudbou z Ameriky, Afriky a Asie, že to i po důkladném výběru muzikoložky Zuzany Jurkové vydalo v roce 1999 na pětidílný CD-ROM komplet Mimoevropská hudba v původních nahrávkách ze sbírky Karla Čapka“) si můžeme přečíst v 96. čísle Zpráv Společnosti bratří Čapků (březen 2010).

Stárnutí, nemoc a smrt jako celoživotní téma Václava Tilleho (1867–1937) zpracovala Dagmar Blümlová ve studii otištěné v 2. svazku Jihočeského sborníku historického (Zíbrtův Kostelec), nazvaném Čas zdravého ducha v zdravém těle (ed. D. Blümlová a Petr Kubát, České Budějovice 2009).

Padesát let od smrti Mirka Elpla (1905–1960) připomněl Brněnský deník 6. 2. 2010 medailonem Markéty Stulírové.

Osudové setkání Miroslava Horníčka s uměním Voskovce a Wericha, k němuž došlo v Plzni, zmínil Jiří Suchý v úvaze o svém rodném městě v Literárních novinách č. 12/2010. „Já jsem se tu zase ponejprv setkal s Hurvínkem,“ dodal vzápětí.

Už čtvrtý vzpomínkový seriál otevřel v Divadelních novinách Milan Uhde. První se nazýval Vidím, že váháš (2001/02), pojednával o režisérovi Zdeňku Pospíšilovi a měl tři části, druhý, o devíti částech, se nazýval Host do domu, a ještě někdo (2006), třetí s názvem Léta učednická (2008) byl nejdelší (19 kapitol). Nejnovější seriál, započatý v DN č. 3/2010, se nazývá Co na sebe vím.

Dvojjazyčné vydání veršů Libuše Čačalové Horní toky řek / The Upper Flow Of Rivers (Xlibris Corporation, Washington 2009), v pořadí čtvrtou sbírku v New Yorku žijící brněnské básnířky, recenzoval v Akordu č. 6 (únor 2010) František Všetička.

Kádrový dotazník, tradiční rubriku „studentského listu pro seniory Babylon“, vyplnil v čísle 7 z 1. 3. 2010 – poprvé v nové příloze Babylonu Paseka (revue kulturně a literárně historické) – Pavel Šrut.