odjinud

Pražská sezona vídeňské herečky Pauly Wesselyové v zrcadle kritik Maxe Broda a Otty Picka je název studie Kurta Ifkovitse v 23. svazku bohemistické ročenky Stifter Jahrbuch (Mnichov 2009).

Ledacos zajímavého o Heleně Čapkové, provdané Koželuhové, podruhé provdané Palivcové, o Josefu Palivcovi, Jarmile Čapkové a Olze Scheinpflugové prozradila Petru Placákovi v Babylonu č. 7 z 1. 3. 2010 výtvarnice Věra Nováková. (Modifikace rozhovoru, rozšířeného o malíře Pavla Brázdu, manžela V. Novákové a vnuka Heleny Čapkové, vyšla v Orientaci Lidových novin 13. 3. 2010.)

Fantastický román Jana Weisse z roku 1929 Dům o 1000 patrech analyzoval v 22. svazku vlastivědného sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší (2009) Vilém Kmuníček.

Fejetony Františka Nepila porovnávala s fejetony Karla Čapka, Miroslava Horníčka a Ludvíka Vaculíka Ladislava Lederbuchová v Českém jazyku a literatuře č. 3/2010.

Svobodné umělecké kritiky a vlastní básnické a překladatelské práce se týkal rozhovor, který pro Uni č. 4/2010 vedla se Zbyňkem Hejdou Anna Irmanovová.

Rozhovor ve sborníku Tato fakulta bude rudá! Katedra české literatury Filozofické fakulty Karlovy univerzity očima pamětníků a v dokumentech (ed. Jiří Holý, Akropolis 2009) je asi posledním tištěným textem literárního historika, kritika a lexikografa Zdeňka Pešata, který zemřel 29. 3. 2010 ve věku 82 let.

Rukopis románu Josefa Škvoreckého z roku 1949 Zbabělci vydaný ve dvou svazcích ediční péčí Michaela Špirita (Book and Cards 2009, Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 35) analyzovala v České literatuře č. 1/2010 Alena Přibáňová. Z textologického hlediska vydání recenzovali v témže čísle ČL Jiří Flaišman a Michal Kosák.

Úkolu seznámit čtenáře s knihou Jana Cimického Jeřabiny z Chang-čou (Foibos Bohemia 2006), kterou nikdo nerecenzoval, se v Tvaru č. 7/2010 v rubrice Patvar s úspěchem zhostil Lubor Kasal.

Nedožitých šedesátin bluesmana Petra Kalandry (1950–1995) vzpomněl v Hospodářských novinách 9. 3. 2010 Jiří Černý. – Velký Kalandrův vzor Bob Dylan vystoupil 31. 3. t. r. poprvé v Koreji, v jihokorejském Soulu. Přidával Like a Rolling Stone, Jolene, All Along the Watchtower a úplně na závěr Blowin’ in the Wind.