odjinud

Maloměstské scenerie Karla Poláčka, venkovský ráz vzpomínkové prózy Františka Hrubína U stolu a jindy zas melancholičnost povídek Oty Pavla asociovaly Václavu Maidlovi při četbě próz trutnovského rodáka Josefa Mühlbergera Kde jsem byl doma, přeložených Zdeňkem Marečkem pro brněnské nakladatelství Barrister & Principal (2010). Recenzi Maidl publikoval v revui Souvislosti č. 1/2011.

Vzpomínku na literárního a divadelního kritika, rusistu a bibliografa Václava Běhounka (1902–1980) přinesl ve svém prvním letošním čísle čtrnáctideník Českého svazu bojovníků za svobodu Národní osvobození.

V Tvaru č. 8/2011 Jiří Rambousek „poopravil“ příkrý soud Václava Černého v Křiku Koruny české o kritikovi a překladateli (mj. Goethova Fausta do slovenštiny) Mórici Mittelmannovi (1914–1989), který za okupace publikoval v Lidových novinách pod jménem Jaroslav Černý (to mu velký kritik měl nejvíc za zlé) a po válce pod jménem M. M. Dedinský.

Několik dopisů Kamila LhotákaJana Rychlíka malíři Františku Muzikovi z let 1953–54 (v jednom ho přemlouvají k výletu na motocyklu do Kafkovy Siřemi) otiskl Tomáš Hylmar ve výtvarněliterárním časopisu Prostor Zlín č. 1/2011.

Fiktivní návštěvu v rodné SázavěBudech v roce 2005 umožnil Jiřímu Voskovcovi formou povídky v Rozrazilu č. 37 Leoš Šedo. Název čísla: Mimozemšťani a andělé.

Vzrušující a poučné shledal divadelně historické knihy Františka Černého herec Vladimír Brabec v Právu 27. 4. 2011 v rubrice Zaujalo mě…

V Literárních novinách č. 17/2011 zhodnotil Jan Kačer celoživotní přátelství s Josefem Topolem a skvěle vypodobnil jejich společnou návštěvu ve vile režiséra Otomara Krejči po roce 1989.

Mapku a víc snímků od Lenky Kučerové by si přál Ludvík Vaculík v Lidových novinách 19. 4. 2011 v jinak zdařilé cestopisné reportáži Lenky Procházkové Za Fidelem na Kubu (Millenium 2011).

Vytříbené charakteristiky se dostalo Pavlu Kosatíkovi v týdeníku „pro literaturu a kulturu“ ObrysKmen č. 17/2011: „dlouholetý publicista, kterého mnozí znají díky jeho četným literárním projevům“.