Mozkodoly

„Vynálezce (pokud nevynalezne náhodou) hledá odpověď na otázku.

Řeší problém.

I já jsem si tedy na začátku položila otázky. Jak zvětšit povrch Země, až bude

lidí tolik, že se na planetu nevejdou? Jak zastavit čas? Kde končí vesmír?

Ptala jsem se na vše, co mne pálí.“

Vynálezy, metafyzické otázky, sny, budoucnost, nové druhy, léčitelství a hry se mísí v připravované knize Anny Pleštilové (1986), se kterou bude autorka letos diplomovat na pražské VŠUP v Ateliéru tvorby písma a typografie. Kresby tužkou doplněné krátkými komentáři, tištěné ofsetem a svázané do podoby autorské knihy, vyjdou ve větším nákladu během letních měsíců, do té doby představujeme alespoň malou ukázku.