Všeho do paměti

Všeho co do paměti 

se v čase rozpustí 

a přeci 

zaslechneš vadnout 

ty úplně maličké 

pohřební věnce 

 

S ránem pak dýchavičnou  

hlavu oteklou 

zas pro jednou sušili  

na utažené kravatě 

prý jen lidsky dlouho 

 

Tak on provaz si hlavu 

vždycky už nějak našel 

Spíš jde o to 

kdo si za tmy vzpomene 

že svíci nejvíc prospěje 

zapálíš-li 

oba 

její konce

 

Zuzana Tomková (1986) studovala Institut vizuální komunikace a umění v Praze (ateliér fotografie prof. Miroslava Vojtěchovského). Nyní studuje FF MU v Brně. Přispívá autorskou tvorbou do Analogonu – revue pro surrealismus, psychoanalýzu a příčné vědy.