napětí

Asi 700 odpůrců zdravotnické reformy se sešlo 12. července na Palackého náměstí v Praze před budovou ministerstva zdravotnictví. Akce, která měla být původně happeningem, začala pět minut po dvanácté. Na pódiu vystoupily dva lékařské týmy reprezentující rozdílnou kvalitu: jeden pro standardní zdravotní péči a druhý pro tzv. nadstandard. Zástupcům iniciativy ProAlt v maskách premiéra Petra Nečase a ministrů Miroslava Kalouska a Leoše Hegera se na rozdíl od ostatních „pacientů“ dostalo nadstandardní péče. Poté reformu odsoudili prezident Svazu pacientů Luboš Olejár, předseda Lékařského odborového svazu Martin Engel a předseda Národní rady zdravotně postižených v ČR Václav Krása. Když ovšem na pódium vystoupil ministr Heger, aby účastníkům smysl přijímaných nových zákonů vysvětlil, začali mu přítomní nadávat, na což ministr reagoval posléze odchodem. Průvodem pak účastníci odešli před poslaneckou sněmovnu. Před ní se do davu vydal pro změnu Kalousek. Demonstranti jeho „odvahu“ opět ocenili nadávkami. Poté nebyli vpuštěni do budovy parlamentu, kde poslanci schválili v prvním čtení balík zákonů snižujících povinnou úroveň péče poskytované tzv. lege artis a umožňující zavedení placeného nadstardardu.

 

Happeningu proti plánované výstavbě spalovny odpadu v Komořanech u Mostu se 12. července na hlavním mosteckém náměstí zúčastnilo asi deset mladých lidí. Organizátoři akce ze sdružení Alerta chtěli veřejnou akcí upozornit na záměr společnosti United Energy, která chce od roku 2015 spalovat v novém zařízení asi 150 tisíc tun odpadu, tedy asi třetinu produkce Ústeckého kraje. Polovinu paliva má tvořit vyhozená biomasa. Ministerstvo životního prostředí podle informací lokálního tisku už výstavbu spalovny v Komořanech odsouhlasilo a firma na několikamiliardový projekt nyní žádá dotaci z prostředků EU.

 

Odbor územního plánu na začátku července oznámil zahájení řízení o vydání 38 tzv. celoměstsky významných změn pražského územního plánu. Patří mezi ně například vytvoření jezer v Radotíně, zvětšení ďáblické skládky, trasování metra D a regulace výškových budov. Veřejné projednání má proběhnout 3. srpna na magistrátu. Volbou prázdninového termínu se vedení města zřejmě snaží vyhnout opakování zkušenosti z roku 2009, kdy městu došlo více než 11 tisíc nesouhlasných stanovisek, námitek a připomínek ke konceptu nového územního plánu. Ty nejsou do dnešního dne zpracovány, a upravován má být tedy ještě plán starý.