odjinud

Babičku Boženy Němcové převyprávěnou na 45 stranách Petrem Prouzou a ilustrovanou Antonínem Šplíchalem (Fragment 2011) recenzovala v Mladé frontě Dnes 16. 6. 2011 Klára Kubíčková.

Výbor Moje zpověď a jiné povídky Jaroslava Haška (Nakladatelství Lidové noviny 2008), který pro Českou knižnici pořídili Marie Havránková a Milan Jankovič, recenzoval na webových stránkách Institutu pro studium literatury Michael Špirit.

V publikaci Bezčasí. Nohybská kultura v letech 1976–1985 (Galén 2011) autor Ivan Dvořák podrobně popsal přípravu a průběh Festivalu V+W, jenž proběhl v pěti večerech 25.–29. 9. 1978 v hospodě Za větrem v Praze-Radlicích. Dále v publikaci otiskl poděkování Jana Wericha za pozvání na festival, záznam rozhovoru, který telefonicky vedli 26. 9. Jiří Voskovec ze svého newyorského bytu a moderátor večera Jiří Černý v radlické hospodě, účet telefonní ústředny za „vykonaný hovor“ (1 118 Kčs) a následný Voskovcův uznalý dopis Černému z 15. 10. 1978.

Spisovatele a teatrologa Vladimíra Müllera (1904–1977), jenž si mimochodem zahrál v premiéře Vest Pocket Revue, připomněl v Týdeníku Rozhlas č. 26/2011 Jiří Hubička u příležitosti reprízy jednoho z Müllerových rozhlasových archivních Fonogramů.

Úryvkem z deset let staré vzpomínky Borise Mědílka uctila Společnost bratří Čapků ve svých Zprávách č. 101 (červen 2011) památku bibliografa a editora díla bratří Čapků Miroslava Halíka, od jehož narození uplynulo 30. 6. t. r. sto deset let.

Na prozaičku a dramatičku Ninu Svobodovou (1902–1988), jež z neznámých důvodů nemá heslo v Slovníku českých spisovatelů od roku 1945 (ani v tom tištěném, dvoudílném z nakladatelství Academia, ani v internetovém, průběžně editovaném), si vzpomněli v čtvrtletníku Nezávislého diskusního klubu Milady Horákové Masarykův lid č. 2/2011 přetiskem rozhovoru se spisovatelkou v Lidové demokracii 18. 7. 1968.

Na nezájem českých vydavatelství o slovenskou monografii o Ladislavu Mňačkovi upozornil dopis pisatelky z Uherského Brodu otištěný v Listech č. 3/2011.

„Kádrový dotazník“ operního režiséra a kritika Rudolfa Roučka v předprázdninovém Babylonu č. 3–4/2011 cudně pominul režisérovo politické angažmá v letech tzv. normalizace (propagace Jana Kozáka, Vojtěcha Trapla etc.).