napětí

Podnět k obnově řízení, který by měl zabránit plánované demolici domu na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice v Praze, podalo 19. července na ministerstvo kultury třináct profesorů mimo jiné z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT a katedry dějin umění a estetiky Vysoké školy uměleckoprůmyslové. V červnu demonstrovalo proti zbourání domu na Václavském náměstí několik stovek lidí a na sociální síti Facebook se ke stránce „Nebourejte dům Václavské náměstí 47“ přihlásilo přes 2 300 osob.

 

Několik lidí 14. července veřejně protestovalo proti výstavbě obřího billboardu na okraji památkové zóny Buďánka v Praze. Konstrukci rozestavěné reklamní plochy vyzdobili květinami a plakáty. Krátce nato firma Media Channel konstrukci odvezla, ale oznámila, že ji na místo opět vrátí, protože má údajně všechna povolení k jejímu vztyčení.

 

Občanské sdružení Brnění zprovoznilo začátkem července na internetové stránce MapyHazardu.cz interaktivní mapu, v níž upozorňuje na herny, které ministerstvo financí povolilo v rozporu se zákonem. Po několika týdnech bylo na mapě evidováno 672 heren v jednadvaceti obcích České republiky.

 

Hnutí Duha se 28. července odvolalo proti předběžnému opatření Okresního soudu v Klatovech, které mu ukládá, aby se zdrželo organizování pohybu a pobytu osob v lesích na území Národního parku Šumava. „Vyzýváme znovu ministra Tomáše Chalupu, aby odvolal ředitele Stráského a náměstka Mánka. Vedení parku opakovaně porušuje zákon a uvádí v omyl soud,“ uvedl ředitel Hnutí Duha Petr Machálek. Proti šedesáti odpůrcům kácení, kteří hlídkují a přivazují se ke stromům v oblasti Ptačího potoka u Modravy, zasahuje policie, na její straně s nimi bojují i dřevorubci. Aktivisty podporují stínová vědecká rada NP Šumava a Strana zelených.

 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky odeslal 1. července otevřený dopis předsedovi vlády Petru Nečasovi, v němž ho vyzval k tomu, aby zabránil zastavení Projektu internetizace knihoven. V jeho rámci je připojeno k internetu asi 3 500 knihoven v menších obcích a městech. Ministerstvo vnitra však nyní oznámilo, že jej musí zrušit, protože mu na něj chybí asi 90 milionů ročně. Již od roku 2009 se MV pokouší celého projektu zbavit a převést tíži jeho financování na ministerstvo kultury, zatím se mu to ale nepodařilo. Kritizuje přitom skutečnost, že cena za připojení v asi 365 obcích je neúměrně vysoká (je realizována přes satelit a měsíčně stojí až 4 350 Kč, zatímco cena běžného připojení přes telefonní linku dosahuje přibližně jen jedné desetiny).