Hadi

Jednou jsem viděla dva hady,

severské závodníky

pospíchající lesem,

jejich těla,

jak dva černé biče,

mrskala se a švihala kupředu

v dokonalé souhře,

hlavy vysoko zdvižené,

plavali kupředu

po hladkém břiše

pod stromy,

přes vinice, větve

a kameny,

přes rozkvetlá pole,

pluli

jak sehraný tým,

jak tanec,

milostná pletka.

 

Přeložil Kamil Bouška