odjinud

Letitý spor Jakuba Arbesa s místodržitelem Českého království (a hlavním cenzorem) hrabětem Františkem A. Thunem-Hohensteinem popsal Michal Charypar v studii Zákonem proti vládě v Dějinách a současnosti č. 9/2011. Studie otevírá tematický blok Knihy pod dohledem. Literární cenzura v proměnách času (editor Petr Šámal).

Aloise Jiráska, kterého Martin Komárek v Mladé frontě Dnes 16. 4. 2010 označil jako „podprůměrného gymnaziálního profesora“, jehož dílo je „napsáno ničemně“, se zastal Aleš Fetters v spisovatelově medailonu v 42. svazku vlastivědného sborníku Rodným krajem (2011).

Pobyty Maxe Frische v Praze v roce 1933 (jako jednadvacetiletý referoval pro Neue Zürcher Zeitung ze zdejšího mistrovství světa v ledním hokeji), v roce 1947 (byl přítomen premiéře své hry Čínská zeď ve Vinohradském divadle, v hlavních rolích Otomar Krejča a Jaroslava Adamová) a v roce 1967 (byl hostem Svazu čs. spisovatelů) zdokumentovala, u příležitosti letošních Frischových jubileí, Katharina Zink v týdeníku Prager Zeitung č. 35/2011. Doklady „nadstandardních“ vztahů švýcarského spisovatele k Praze a k české kultuře najdeme například i u Ivana Vyskočila.

V seriálu Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou v Týdeníku Rozhlas (č. 33/2011) upozornil autor seriálu Přemysl Hnilička na Horčičkovu inscenaci hry Samuela Becketta Všichni, kdož padají s fascinujícími hereckými výkony Olgy Scheinpflugové, Zdeňka Štěpánka a Františka Smolíka. Nejvíc ovšem fascinuje rok vzniku inscenace – 1964!

Recenzi posmrtně vydaných zápisků Noc po fronte (Bratislava, Marenčin PT) slovenského literárního a divadelního kritika a překladatele Jána Roznera (1922–2006), posrpnového emigranta, přinesly Listy č. 4/2011.

Tzv. Pražské jaro a srpen 1968 zreflektoval Ludvík Vaculík v tradičním fejetonu Srpnový den (Literární noviny č. 34/2011).

V Lidových novinách 22. 8. 2011 Jiří Peňás taktně naznačil Ondřeji Neffovi, že onen „tvrdší přístup“, Neffem požadovaný v komentáři Slovo proti slovu (LN 20. 8.) v souvislosti s bratry Mašíny a politickým jednáním Václava Havla v době polistopadové, by nejspíš pocítil na sobě i on sám.