eskA2látor 1

Zdá se, že napětí v české demokratické společnosti pokračuje. Každý zřejmě bojuje sám za sebe. Zástupcům státu, a tedy středních vrstev, například nesnesitelně vadí, že se občané veřejně angažují. V listopadu 2007 jeden zlomyslný státní úředník, mluvčí pražského magistrátu, zavolal jiného státního úředníka, pražského policajta, neboť se mu znelíbily osoby, které sbíraly podpisy na ochranu zeleně. Horlivý zástupce represe petiční stánek zrušil! Letos v březnu zase znuděný brněnský policajt zrušil stánek s peticemi k návrhu územního plánu Brna. Aktivisté raději sami stánek opustili! Frustrovaný zástupce represe však věc udal úředníkům. A přestupková komise vydala příkaz, podle kterého obviněná organizátorka spáchala přestupek proti veřejnému pořádku. Dostala napomenutí! Není prý pochyb, že si svévolně zabrala veřejné prostranství pro své „eskapády". A pokud se jí to nelíbí, může podat „odpor". Co na tom, že podle petičního zákona není nutné mít ke sběru podpisů pro zábor prostranství žádné povolení. Nakonec, ať jsou angažovaní občané ještě rádi, že nedostali větší flastr. Zvažuje se totiž i společenská nebezpečnost. Teď už zbývá jen obnovit uliční výbory a Pomocnou stráž Veřejné bezpečnosti.