eskA2látor 1

V souvislosti s projednáváním rozpočtu se začaly objevovat zprávy o přeplněnosti českých věznic a nebezpečí spojených s dalším snižováním finančních prostředků namířených do vězeňství. Není to ale jen ekonomický problém. Při dosažení desetiletého rekordu v počtu lidí za mřížemi (23 159) se v počtu zbavených svobody momentálně pohybujeme na úrovni poloviny šedesátých let minulého století. I když v procentu vězněných stále ještě nedosahujeme úrovně Běloruska či USA, vzbuzuje tento vývoj závažné otázky. Každodenní zprávy nás totiž informují o tom, že jej nelze přičítat větší efektivitě trestního systému. Většina především ekonomických zločinů, včetně korupce, zůstává nepotrestána. A dopouštějí se jich pravděpodobně desetitisíce lidí. Za této situace je nutné přemýšlet nejen o právních úpravách, které by upřednostňovaly jiné druhy trestů, ale i o tom, zda chyba není v hlubších ideových východiscích a prioritách současné společnosti.