odjinud

87. svazkem Edice D, vydávané divadelníkem Ivanem Zmatlíkem v jeho nakladatelství Artur, je drama Viktora Dyka z roku 1913 Zmoudření Dona Quijota.

Nelibost nad tím, jak jsou v akademických Dějinách české literatury 1945–1989 pojímáni Jan MukařovskýVítězslav Nezval, projevil u příležitosti 120. výročí Mukařovského narození Mojmír Grygar v článku Plachý profesor (Literární noviny č. 45/2011).

Na tři hry Adolfa Hoffmeistera z posledního období jeho života – Řecká tragédie (1970), Poprava (1971) a Pissoir (1973) – zaměřila pozornost Kateřina Štroblová v „erbenovském" Tvaru č. 18/2011.

Estetiku Mirko Novákovi (1901–1980), jehož manželka Eliška se letos dožila 100 let, patří dvě vzpomínky v Zpravodaji Šrámkovy Sobotky č. 5/2011.

Vzácnými, z valné části neznámými fotografiemi vybavenou knížku Jiřího a Ondřeje Suchých o Janu Werichovi Pan Werich z Kampy (Ikar 2011) recenzovala v Mladé frontě DNES 24. 10. 2011 Mirka Spáčilová.

Autora první české reportáže o vyhlazovacích táborech Plyn, plyn… pak oheň! (Havlíčkův Brod, Jiří Chvojka 1945) Františka Roberta Krause (1903–1967) připomněl Tomáš Pěkný v Roš chodeš č. 11/2011 v recenzi právě vydané knihy Romana Cílka a F. R. Krause Tisíce obyčejných smrtí (P3K 2011).

Nenápadně, do fejetonu v rubrice Poslední slovo (Lidové noviny, 21. 11. 2011) ukryl Ondřej Neff informaci, že 14. 11. t. r. zemřel prozaik a nakladatelský pracovník Čestmír Vejdělek, v letech 1967–1971 ředitel nakladatelství Albatros.

Josef Rauvolf podle Miroslava Petříčka „Kerouacovy Vize Codyho nepřeložil, nýbrž stvořil jejich české dvojče" (Respekt č. 44/2011).

Bibliografii anglisty Jaroslav Hornáta (1929–1990) publikoval v časopisu Litteraria Pragensia č. 40 (prosinec 2010) Zdeněk Beran.

V stylizaci zla tkví podle recenzentky ­Isabelle Danielové (Prager Zeitung č. 44/2011) slabina románu Umberta Eca Der Friedhof in Prag (Hanser Verlag, München 2011).

O své třetí knize, „románu ve formě deníku dospívající dívky" Marta v roce vetřelce (Brno, Host 2011), hovořila v Salonu č. 746, příloze Práva z 24. 11. 2011, autorka Petra Soukupová.