Řev v pustoprázdnu

Na poslední číslo literárního časopisu Tvar nezbyly peníze, vyšlo pouze zvláštní číslo o čtyřech stranách. Míří literatura do podzemí?

O spisovatelích, item básnících koluje okřídlené rčení, že jsou hlídacími psy demokracie. Ano, je tomu tak, dokonce jsou i jejími vlky a ostatními šelmami vzbuzujícími mnohou obavu svým estetizovaným literárním štěkotem, řevem a vytím vzdor pustoprázdnu.

Nejspíš to je ten důvod, proč se je ministerstvo kultury pokouší zkrotit snižováním krmných dávek finančních dotací literárním časopisům – a že jich je! První signál SOS vyslal ku libomyslnému čtenářstvu literární čtrnáctideník Tvar, jejž možno směle označit co zastřešující a všeobjímající literární časopis v Česku. Došly prachy, lidově řečeno, a přes dvacet roků  vytvářená literární komunikace se čtenářstvem a bibliotékami jest ohrožena; letošní předvánoční Tvar vyšel toliko na čtyřech stranách – a já se ptám: komu vadí Tvar a jeho vytrvalá kulturní osvěta? Proč zde není mecenáš razance automobilky BMW, který dokáže v Německu bravurně utáhnout 2až 3 kulturní kampaně každoročně? Auto Škoda cudně mlčí, zdá se, ač Volkswagen jest vozítko lidové. Na ministerstvo kultury asi zatím spoleh není, žralo se, až se prožralo a literáti jsou vepsí, hlady řvou, že vyběhnou do ulic a zpustošejí venkovské chlévy? Ale ne. Vy na literaturu prostě serete, občas dáte něco knihovnám, a literát má ze sebe ždímat myšlenky a běhat ulicemi, ano i lesem.

Tohle je fakt vládní hanba vůči literární kultuře. Opevněte svoje kasy! Ano, velký díl veřejných prostředků jde do všeobecné kulturní výchovy a vzdělání v ZUŠkách, uměleckých kroužcích při školách a klubech… ale co jedinec – umělec, jenž je odkázaný na sebe a potřebuje svou veřejnou platformu, doménu, ring, v němž předvádí obecenstvu svůj um? My hrdí jsme, můžeme se zas uchýlit do podzemí samizdatu, anebo tajemných edicí, než bychom obraceli poslední krejcar v kapse – ale proč v tom případě celý institut podpory kultury je?

Buďto dávej, vzdálené ministerstvo kultury na sdělovací média kulturního dění, neb k tomu jseš námi placeno, anebo zapomeň, že kdy jakás kultura byla!

Tohle není nátlak, ale razantní odpověď na útlak – a není důležité, zda piji víno, vodu, anebo to všechno dohromady míchám – protože ministerstvo kultury je zde pro příznivce umění v jeho rozmanitosti, pro umělce a plnohodnotný kulturní společenský provoz!