odjinud

V Harmonii č. 2/2011 skončil čtrnáctidílný, velkoryse pojatý a bohatě ilustrovaný seriál Vlasty Reittererové a Milana Paláka o Gustavu Mahlerovi (1860–1911) Můj čas přijde…

S dosud nepublikovanou monografií Josefa Knapa o Gabriele Preissové z roku 1946 seznámil Lukáš Holeček v pardubickém bohemistickém periodiku Tahy č. 5–6/2010.

Z korespondence orientalisty Aloise Musila a prezidenta T. G. Masaryka čerpal Jan Galandauer v článku Mezi rakouským orlem a československým lvem (Dějiny a současnost č. 2/2011).

K nové ediční práci na díle Jakuba Demla vyzval v Lidových novinách 10. 2. 2011 v článku Co zbývá z Jakuba Demla? Martin C. Putna. – Celou dvoustranu věnoval Demlovi, od jehož smrti uplynulo padesát let, Katolický týdeník č. 7/2011.

Překladatele a publicistu Gustava Francla, jenž jako jediný zaznamenal v Lidové demokracii 12. 2. 1961 Demlovo úmrtí, vzpomněly medailonem u příležitosti jeho loňského jubilea Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze č. 2/2010.

Portrét Josefa Škvoreckého zdobí obálku 1. letošního čísla měsíčníku Grand Biblio. Rozhovor se spisovatelem má titulek Taxi to spočítejte: Je mi šestaosmdesát!

Báseň Fernanda Arrabala Klitoris v překladu Milana Kundery z roku 2007 najdeme v „dantovskoarrabalovských“ Souvislostech č. 4/2010. – Zájemce o Arrabala odkazuji na dávné „arrabalovské“ číslo 2/1969 časopisu Divadlo se studií Josefa Čermáka Divadlo obsesí a snů.

Na „nepíšícího básníka“, Pařížana Prokopa Voskovce, který zemřel devětašedesátiletý 9. 2. t. r., vzpomínal v Respektu č. 7/2011 Jaroslav Formánek.

Nebývalé pozornosti se těší hra Davida Drábka Koule. Pozornost vyvolala nikoli hra samotná, ale hrozba cenzurního postihu, jenž se nad ní a jejími tvůrci vznáší od chvíle, kdy ji Český rozhlas na stanici Vltava odvysílal jako zahajovací hru cyklu Vinohradská 12. O „kouli“ psali například Jiří Peňás v Lidových novinách 31. 1. 2011, Rudolf Matys, Přemysl Hnilička a René Kočík v Týdeníku Rozhlas č. 7/2011, Jan H. Vitvar dvakrát v Respektu (č. 6 – Hra, která má koule, č. 7 – Potrefená koulařka) a Vladimír Just v Divadelních novinách č. 3/2011 v obecněji zaměřeném komentáři Jde o každý milimetr svobody.