Ty neslušné komiksové obrázky

K Dějinám erotického komiksu

Dějiny erotického komiksu Tima Pilchera nabízejí alespoň letmé nahlédnutí do západní tradice erotického a pornografického obrazového čtení.

Bylo by snadné pod vlivem prvního dojmu odmítnout knihu Erotický komiks (Erotic Comics. A Graphic History from Tijuana Bibles to Underground Comix, 2008) Tima Pilchera jako poněkud bezradný, rozhodně pak rychle průhledný pokus prodat v tištěné podobě to, čeho je plný internet. Spolupráce s komiksovým historikem Genem Kannenbergem Jr. či proklamované zaměření na nejstarší dějiny erotického komiksového žánru ale dává tušit, že autorské ambice tentokrát přece jen převyšují přání snadno a rychle vytvořit dobře prodejnou knížku na osamělé prohlížení.

 

Potíže s kompozicí

Pilcherova kniha věnovaná erotickému komiksu mate hned podtitulem – Dějiny žánru v obrazech: od tijuanských biblí po undergroundový comix –, který slibuje pokrýt období zhruba pěti či šesti dekád od počátku let dvacátých až po vrcholné období první generace undergroundových kreslířů. Jistě by i v takto ohraničené monografii bylo o čem psát: obě vymezující údobí jsou sice komiksovou historiografií poměrně dobře probádaná, důkladné prozkoumání válečného komiksu a následujících dekád by ale nesporně přineslo mnoho zajímavého: erotická a pornografická tvorba čtyřicátých a padesátých let bývá v historických výkladech zcela opomíjena, protože v té době dominuje nástup superhrdinské žánrové formule a později i antologií romantických a hororových. Pilcher místo toho ale konstruuje pětici poněkud nesourodých oddílů, v nichž mu chronologické hledisko poslouží jen coby prvotní vodítko, kterého se neváhá rychle zbavit.

V prvním, v zásadě ještě poslušně, jakkoli nepříliš objevně koncipovaném oddíle Polechtávání z přelomu století autor kromě poněkud přebytečných úvodních pasáží, v nichž je – aby se neřeklo – rychle prolétnuto i erotické umění antického světa, Kámasútra či japonské erotické dřevotisky šunga, přibližuje práce britských kreslířů a karikaturistů 19. a počátku 20. století, americké tijuanské bible či zrození fenoménu pinup girls. Pak následuje kapitola věnovaná trojici nejvýraznějších erotických periodik Ameriky – Playboyi, Hustleru a Penthousu. V ní už je kromě Billa Warda a dalších nesporných mistrů erotické kresby padesátých a šedesátých let (jakkoli byla jejich tvorba v této době většinou ani ne tak komiksová, jako karikaturní) poněkud neústrojně představen i časopis Penthouse Comix z počátku devadesátých let či – kdovíproč – současný erotický kreslíř Dean Yeagle.

 

Málo utaženo

Podobně v následující kapitole Spoutaná vášeň, věnované komiksovým BDSM příběhům, tematické zaměření oddílu přehlušuje původní chronologické hledisko. To by samo o sobě nemuselo být na škodu, vnímána samostatně působí tato kapitola jako vůbec nejzdařilejší z celé publikace, avšak tím, že vybočuje z chronologického rámce, dochází k určitému zmatení, kdy takto vytrženým „komiksům z budoucnosti“ chybí rozsáhlejší žánrový kontext. Poznáme tak podobu „bondážového komiksu“ z poloviny osmdesátých let, postrádáme však pro srovnání například soudobý komiks „mainstreamově“ pornografický. Čtvrtý a pátý oddíl – Underground / pod pultem a Zahraničí nezná hranic pak už opravdu jen povrchně nadhazují některá nejvýznamnější jména a kapitola věnovaná evropskému erotickému komiksu už působí jako z pociťované nutnosti připojený, celkově ale naprosto odbytý přílepek.

 

S výhledem pro příště

Vyčítat v zásadě komerční publikaci nedostatečné terminologické vymezení by byla námitka poněkud nadbytečná a vlastně i nepřístojná, přesto ale zamrzí, že dlouhou debatu o rozdílech mezi erotikou a pornografií shrne Pilcher jen omšelým bonmotem. Alespoň nějaké vysvětlení by si zasloužily i četné a spletité vazby mezi kresleným vtipem, karikaturou, ilustrací a komiksem: takto totiž nezasvěceného čtenáře možná překvapí, jaké kresby také autor pod hlavičkou komiksu popisuje a přetiskuje. Donekonečna bychom mohli argumentovat, co vše v knize chybí, snadné by bylo i vypisovat místa, kde familiárně neodborný styl doprovodného textu vede až k deformacím významu. Přesnosti sdělení ostatně nepomáhá trochu odbyté nakladatelské zpracování: překlad na mnoha místech působí kostrbatě a rozhodně by knize prospěla i důslednější jazyková korektura.

Některé uvedené nedostatky Pilcher odčinil v navazující knize Erotic Comics 2, tam také doplnil exkursy věnované oblastem, které v tomto svazku nevysvětlitelně chybějí: například japonskému hentai či celému bohatému světu gay a lesbického erotického komiksu. Můžeme tak jen doufat, že se i tento druhý díl dočká českého vydání. Je to možná jen povrchní a letmé zmapování erotického komiksu, obrazová vějička na prohlížení, lepší ale zatím nemáme – a to nejen v češtině.

Autor je bohemista.

Tim Pilcher: Erotický komiks. Dějiny žánru v obrazech: od tijuanských biblí po undergroundový comix. Přeložil Radovan Zítko, Volvox Globator, Praha 2010, 192 stran.