odjinud

Monografii o Jiřím Langrovi, bratru známějšího Františka Langra, kterou vydal řezenský bohemista Walter Koschmal pod názvem Der Dichternomade. Jiří Mordechai Langer – ein tschechisch-jüdischer Autor (Köln-Weimar-Wien, Böhlau Verlag 2010), recenzoval v České literatuře č. 1/2011 Jiří Holý.

Edvarda Valentu (1901–1978), jednoho ze spisovatelů pronásledovaných komunisty, připomněl čtvrtletník Nezávislého diskusního klubu Milady Horákové Masarykův lid. V čísle 1/2011 přetiskl článek Věry Žahourkové Třináct ztracených let (Lidová demokracie, 23. 6. 1968).

Milanu Rusinskému (1909–1987), významné osobnosti literárního Slezska a Ostravska, věnovali studie Pavel Šopák a Libor Martinek v Časopisu Slezského zemského muzea č. 3/2009 a č. 1/2010.

Románu Lubomíra Kubíka o Jaroslavu Foglarovi Jestřábův let (Prostor 2009) vytkl Josef Nožička v historickém časopisu HOP (Historie-Otázky-Problémy) č. 1/2010 mnoho nedostatků, mj. dehonestující zobrazení prvního odpovědného redaktora Mladého hlasatele Břetislava Mencáka. (Po recenzi v Hostu č. 5/2010 je to teprve druhý kritický ohlas románu.)

Dva rozhovory o Arnoštu Lustigovi, první s Jiřím Justicem, s nímž osmnáctiletý Lustig prchal z transportu, a druhý s Irenou Zítkovou, která o pár let později redigovala v Mladé frontě Lustigovy knížky, publikovala v Tvaru č. 7/2011 Ladislava Chateau.

V rozhovoru pro Český dialog, časopis určený českým krajanům (jaro 2011), prohlásil básník Ivo Odehnal, že „ze starších matadorů poezie ctí Šiktance, Wernische, Prouzu, Vodičku, Sýse, ale i řadu dalších“.

Vznik Slizských písní (Galén 2011) ochotně přiblížil jejich autor Jiří Dědeček v diskusi Lidových novin (2. 4. 2011) Kdo to čte, je prase…

Věstník židovských náboženských obcí Roš chodeš v čísle 4/2011 oznámil, že 20. června t. r., tedy měsíc po svých 70. narozeninách, navštíví Izrael na svém letošního turné Bob Dylan. – Tento měsíc koncertoval Dylan poprvé v Číně a ve Vietnamu a byl z určitých míst, jak uvedl Ondřej Štindl v LN 12. 4., kárán, že si nechal mluvit do výběru písní. (Blowin’ in the WindThe Times They‘re A-Changing v Pekingu a v Ho Či Minově Městě nezazněly.)