Šance pro začínající umělce

Cena Essl Art Award CEE umožňuje mladým umělcům získat zkušenosti s výstavním provozem a vítězům dočasnou finanční nezávislost. Výstavu vítězných děl je nyní možné navštívit ve vídeňském Essl Museum.

Tři mladí umělci z České republiky – Josef Bareš, Roman Štětina a Martina Holá – před­­stavili začátkem prosince svou tvorbu v Ra­­kousku v rámci výstavy vítězných prací Essl Art Award CEE 2011. Odborná porota z více než tisíce přihlášených prací vybrala čtrnáct vítězů. Výstava probíhá v impozantní galerii Essl Museum. Tento výjimečný výstavní prostor nechali roku 1999 postavit v těsné blízkosti Vídně manželé Agnes a Karlheinz Esslovi. Stálou expozici vytvořili ze soukromé sbírky obrazů, pravidelně zde pořádají výstavy, přednášky a workshopy pro veřejnost. Vedle konzervativnějších vídeňských galerií, jako je Albertina nebo Belveder, působí Essl Museum svěžím dojmem.

 

Marketing i mecenášství

Ocenění Essl Art Award CEE je od svého vzniku v roce 2005 udělováno každé dva roky mladým umělcům ze střední a východní Evropy – konkrétně z České republiky, Chorvatska, Maďarska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a nyní poprvé také Bulharska. Vedle zeměpisné polohy je hlavním pojítkem těchto států skutečnost, že tam působí hlavní sponzor ceny firma bauMax, jejímiž majiteli jsou právě manželé Esslovi. Jedná se o promyšlený marketingový tah a mecenášský počin zároveň. Součástí ceny je finanční odměna, která vítězům umožní věnovat se určitou dobu naplno výtvarné tvorbě.

Do užšího výběru postoupilo z každé země deset finalistů, kteří se následně utkali v hlavním městě svého státu. České finále proběhlo v květnu 2011 v Galerii hlavního města Prahy. Podle slov galeristy Jiřího Švestky, který je již druhým rokem členem poroty, byla kvalita našeho zastoupení velmi vysoká. Možná i proto, že si u nás cena za dobu své existence vybudovala popularitu. Z českých umělců se jejími laureáty v minulosti stali například Jakub Nepraš, Ondřej Brody nebo Eva Koťátková.

Jiří Švestka k tomu dodal: „Kvalita přihlášených umělců je v každé zemi jiná. V některých zemích tato cena není ještě příliš známá, takže se do ní nehlásí úplně ti správní lidé. Někde proto bylo komplikovanější vybírat, což byl například případ Bulharska nebo Rumunska. Pokud jde o Českou republiku, tak ta patří již tradičně opravdu ke špičce. Ale mým favoritem je již podruhé slovenská účast, kde se sešlo tolik kvalitních umělců, že bylo pro celou porotu opravdu velice těžké rozhodnout o vítězi.“

 

Závěsné obrazy a kritické umění

Přestože Essl Art Award CEE 2011 nemělo žádné obsahové zadání, působí výsledná výstava velmi uceleně a kompaktně. Milým překvapením je poměrně vysoké zastoupení závěsných obrazů. Suzana Brborović, Teodora Axente a Pavle Pavlović dokazují, že i „klasická“ média mohou být aktuální. Mnoho umělců se kriticky vyjadřuje k současným problémům společnosti. Příkladem je projekt Local context slovenské umělkyně Magdalény Kuchtové, která se zaměřila na demolici podhradní bratislavské čtvrti Vydrica. Na billboardy v této oblasti umístila nápis „Looking from above, you don’t see“, vše zvěčnila na pohlednicích, které následně nabízela lidem v blízkosti Bratislavského hradu. Poutavý způsob kritiky zvolil také maďarský umělec Martin Mrzljak, jehož instalace ze dvou diskokoulí a zvukového záznamu Dance to… se snaží upozornit na útržkovitost a neúplnost informací poskytovaných médii. K hlubšímu zamyšlení může návštěvníka přivést i nenápadná řada dveří od slovenského autora Milana Vagače, za jejichž kukátky se skrývají nečekané prostory.

Otázkou vnímání prostoru se ve své tvorbě zabývá také český umělec Josef Bareš, který kromě Essl Art Award CEE získal zvláštní ocenění Vienna Insurance Group special invitation, které mu vedle finanční odměny nabízí možnost vystavit koncem jara tohoto roku své nové dílo v prostorech Ringturm v centru Vídně. Druhý český vítěz Roman Štětina je v Essl Museu zastoupen dvěma převážně zvukovými díly. Ve svém Nocturne z roku 2009 konfrontoval současná živá vysílání v rádiu s úryvky z klasických rozhlasových her. Jako třetí reprezentuje Českou republiku svými objekty, mezi nimiž vyniká zejména poetický Kaleidoscope, Martina Holá. Ta v soutěži přímo nezvítězila, ale k účasti na výstavě v Essl Museu ji dodatečně přizvala Agnes Esslová v rámci speciální Collector’s Invitation.

Většina oceněných doposud neměla příležitost vystavovat v zahraničí. Na tom, že se jedná o motivaci do další tvorby, se shodli oba čeští vítězové. Roman Štětina: „Je pro mě moc důležité vidět, že směr, který jsem ve své tvorbě nastavil, je srozumitelný i pro další lidi. Že i někdo jiný kromě mě cítí, že to má smysl.“ Josef Bareš dodává: „Mě osobně tato cena přesvědčila, abych pokračoval v tom, co dělám. Je důležité vědět, že vaší práci ocení i někdo mimo školu.“

Autorka je historička umění.