Mlhotavý bod

Sen se nezdál, přehnal se tebou.

Polap si ptáče, které ulétlo

a mizí, mihotavý bod.

 

I tebe je už sotva čtvrť,

do bděla bělavá čtvrtka.

 

Kéž neoslepí tě

slunečný Kyklop,

zdánlivě neúčastně

mžourající

oblačnou stepí.