eskA2látor 2

Co je a není výzva k násilí, se v posledních měsících od Policie ČR dozvídáme nejen na demonstracích, které jsou důsledkem eskalujícího sociálního tření, ale i při příležitostech, které by se mohly zdát jako násilí zcela prosté. Co čekat za emocionální zázraky na shromáždění, které kritizuje něco tak marginálního, jako je přístup zastupitelstva k věcem kultury na ani ne okresním městečku. V Lysé nad Labem ale policii patrně chybí napětí, a tak se těžkooděnci přišli pocvičit alespoň na demonstraci proti chování radnice. Svůj díl zábavy si užily i vyšší šarže: kriminálka navštívila přímo na pracovišti průvodčího, který akci pouze nahlásil, a jenž se tak provinil pouze pořádáním festivalu v místním kině­klubu, které se pod svobodomyslným názvem Luft již čtyři roky snažila navzdory likvidačním krokům úředníků vést Lucie Jursíková. Co bylo příčinou zájmu ze strany policie? Burcující věta na plakátku vyzývajícím k demonstraci: Protože máme co do činění s poměry na úrovni feudalismu, není od věci akci pojmout stylově­klasicky a případně se vybavit přesvědčovacími nástroji (palice, vidle, kosy, pochodně… vítány). Slovo recese holt dnes redukovalo svůj význam jen na období ekonomického úpadku. Za napsání těchto pár řádek očekávám návštěvu kriminálky v zaměstnání. Kriminalistům ušetřím práci, to A2 je šifra, a znamená Americká 2. V Praze, hoši.