Naděje

Mraky se rozcházejí. Temnota

se rozevírá, uprostřed na nebi bledá rýha

To, co vychází z hloubi,

je slunce. Vnitřek mraků,

dřív neomezený, září jako skleněný

chlapec. Cesty pokryté

větvemi, mokrými listy, stopami.

Během bouřky jsem zůstal klidný

a skutečnost se teď otevírá.

Vítr smýká seskupenými mraky

v různých směrech.

Děkuju nebi za to, že jsem se miloval

se ženami, které jsem měl rád.

Dny přicházejí jako kráčející chlapci

z bledé rýhy v temnotě.

 

Přeložil Jan Grabec