Knihovna, 2011

Můj výzkum spočíval ve vytvoření seznamu stovek knih týkajících se tématu „konce“. Knihy jsem si půjčil z České národní knihovny v Praze a soustředil je ve speciální sbírku „konců“. Ofotil jsem jejich hřbety a vytvořil jsem dlouhou tapetu ve tvaru knižního hřbetu. Výsledná práce je návrh knihovny existující jen jako idea. Považuji jej za utopickou mapu knih, sumu odkazů k utopickým teoriím a hnutím oznamující „konce“.

Jako součást tohoto projektu jsem vytvořil knihu skládající se z pěti stovek knižních titulů odkazujících k obsesi s „konci“ v postmoderní éře. Jedná se o jakýsi seznam či rejstřík „konců“. Je to v podstatě kritická reflexe jejich současné filosofické relevance. Každá stránka (mimo to, že je dodatkem k té či oné knize) funguje také jako nezávislý text, báseň či haiku.