eskA2látor 1

Některým, v makroekonomickém evangeliu nevzdělaným občanům České republiky často přichází na mysl, že celá anabáze majetkového vyrovnání s církvemi v době eskalující finanční krize nedává příliš smysl a zbytečně zadlužuje zemi. Všechny tyto v problematice finančnictví se neorientující jedince je nutné definitivně obrátit na správnou víru. Spor mezi rozumem a vírou oživuje apoštol Miroslav: „K zadlužení totiž vůbec nedojde, jen se zvýší státní deficit.“ Credite quia absurdum! Jazyk se vznáší nad realitou jako plující označující a učí stoické apatii. Pastýři se konečně vymaní z okovů státního útlaku a krom diskursu biblického si osvojí také ekonomický. Definitivní rozhřešení církevním hodnostářům dává duchovní biskupství Patria Finance David Marek: „Vzhledem k tomu, že je důvod mimořádný a nebude se opakovat v dalších letech, potom samotné zvýšení deficitu kvůli církevním restitucím není problémem ani pro finanční trhy a nejspíš ani ratingové agentury.“ Blahoslaveni chudí duchem, neboť jejich jest království ekonomické.