Odpovědný design - rozcestník

Odpovědný design – slovník pojmů

Následující seznam odkazů z oblasti odpovědného designu se váže k designovému zápisníku Kateřiny Přidalové v aktuálním čísle A2, který pojednává o letošním ročníku soutěže Mladý obal zaměřeným na potřeby seniorů. Odkazy se vztahují k chápání designu jako služby, etice designu, spolupráci odborníků a laiků, komunitním designu.

http://awesome.good.is/infographics/a-good-design-glossary-to-decode-the-jargon/450

 

Vše o univerzálním (přístupném) designu. Přehled témat, aktivit, knih, konferencí, aktuálních událostí a případových studií.

http://www.universaldesign.com

 

Sedm principů univerzálního designu.

http://continuingeducation.construction.com/article.php?L=39&C=433&P=1

 

Problematika „Aging in place“, orientovaná na udržitelné bydlení s ohledem na stáří, handicapy či jiná omezení. Úzce souvisí s univerzálním designem.

http://www.rd.com/home/improvement/5-universal-design-needs-for-aging-in-place/

 

Social Impact and Design

http://www.cooperhewitt.org/conversations/2013/02/21/social-impact-and-design

Konference zabývající se sociálními otázkami designu, která se v únoru 2013 odehrála v Copper-Hewitt muzeu v New Yorku (národní muzeum designu). Na stránkách najdeme reportáž z akce, tipy, témata a odkazy na další aktivity.

 

Think public

http://thinkpublic.com

Stránky organizace, orientující se na „experience-based“ design, která funguje jako poradní orgán pro firmy, města, instituce. Nabízí sociálně odpovědné řešení pro konkrétní problémy v oblasti služeb, produktů a komunikace. Najdeme zde případové studie, publikace a další tematické odkazy.

 

NHS – Institut for Innovation and Improvement

http://www.institute.nhs.uk/quality_and_value/experienced_based_design/the_ebd_approach_(experience_based_design).html

Podrobněji se seznámíme s „experience-based“ designem, především v oblasti zdravotní péče. Otázky týkající se zlepšování vztahů mezi pacienty a personálem ve zdravotnických zařízeních.

 

Centre for urban pedagogy

http://welcometocup.org/

Nezisková organizace, využívající potenciál designu k řešení konkrétních komunálních problémů. Interdisciplinární platforma pro vzdělávání s orientací na veřejnou sféru, specifické komunity a vzdělávání mladých. Najdeme zde případové studie, aktuální události a další tipy.

 

Designing design into society

http://changeobserver.designobserver.com/feature/designing-design-into-society/35478/

Inspirativní článek Scotta Boylstona o konferenci Design Ethos 2012. Popisuje, jak probíhala konference, workshopy, a diskutuje problematiku komunitního designu - „human-centered design“ a „co-creation“.

 

Purpose

http://www.purpose.com

Hnutí za sociální změnu. Řešení různých problémů, účelové akce, sdružování aktivit, networking apod. Orientované spíše na obecnější sociální a politické problémy jako např. časová měna jako nástroj alternativní ekonomie apod.

 

Rozhovor se zakladatelem Purpose Jeremy Heimasem.

http://changeobserver.designobserver.com/feature/how-to-start-a-movement/27528/

 

Compostmodern

http://compostmodern.org/

Stránky o konferenci na téma udržitelného designu jako nástroji sociální a enviromentální změny, která se konala v březnu 2013 v San Francisku.

 

SEP – Sustainable Everyday Project

http://www.sustainable-everyday.net/SEPhome/home.html

Webová platforma stimulující diskusi na téma udržitelné budoucnosti v kontextu každodenního provozu. Najdeme zde případové studie, aktuální události, výzkumné metody, vzdělávací aktivity apod.

 

Public Interest Design

http://www.publicinterestdesign.org/

Interdisciplinární platforma podněcující diskusi a iniciující projekty o designu jako službě v mnoha aspektech veřejné sféry. Přehled aktuálních událostí, případových studií, výstav a dalších vzdělávacích či jiných akcí týkajících se problematiky.

 

Hester Street Collaborative's (HSC)

http://hesterstreet.org

Organizace orientující se na komunitní design. Předpokladem je spolupráce mezi odborníky napříč obory, práce s cílovými skupinami ve vztahu ke konkrétnímu prostředí. Design vnímají jako nástroj sociální změny, orientují se na vzdělávání a podporu dílčích veřejných projektů a snaží se nalézat způsoby a řešení, jak pozitivně ovlivňovat a tvořit prostředí kolem sebe.

 

Designing for social change

http://designingforsocialchange.com/

Kniha, ve které Andrew Shea (viz rozhovor v A2 21/2012) představuje komunitně orientovaný grafický design. Obsahuje případové studie a tipy, jak vytvářet společensky zodpovědnou vizuální komunikaci.

 

Winterhouse Institute

http://www.winterhouse.com/

Mottem této instituce je design jako nástroj sociální změny. Winterhouse je interdisciplinární platforma, aktivní na mnoha úrovních, od publicistiky přes kurátorské projekty, sympozia, workshopy, vzdělávání až k editorské a publikační činnosti.

 

Designobserver

www.designobserver.com

V současnosti nejvlivnější mezinárodní blog o designu a vizuální kultuře, který mimo jiné pomohli vytvořit William Drenttel a Jessica Helfand, zakladatelé Winterhouse Institutu.

Na zodpovědný design se soustřeďuje hlavně podsekce

http://changeobserver.designobserver.com/

 

Design for good

http://www.aiga.org/design-for-good/

Hnutí pro sociální změnu, které založila AIGA, nejstarší instituce pro design (založena roku 1914, původně americký institut pro grafické umění). Cílem této instituce je profesionalita designu a podpora jeho kulturně sociálních funkcí. Design je chápán jako strategický nástroj pro řešení nejrůznějších problémů a designéra jako komunikátor, inovátor a školitel.

 

SEGD – Society for Environmental Graphic Design

http://www.segd.org/news/5301/5494.html

Multidisciplinární komunita zabývající se problematikou přístupného designu, značením a obecně informačním designem na lokální úrovni.

 

Frog

http://www.frogdesign.com/collective-action-toolkit

Zde nalezneme návod, jak přispět k pozitivní sociální proměně konkrétní komunity. Návod lze stáhnout za předpokladu, že se registruji a poskytnu zpětnou vazbu o výsledcích projektu. Je to v podstatě nástroj, jak vést komunitně orientovaný workshop.