Locus Debilis

Epilog aneb Metafyzika

Nová tvorba Františka Dryjeho se opět vypořádává nejen s problémy tvorby a dědictví meziválečných avantgard, ale především s každodenní vnitřní i vnější realitou, v níž opět nalézá nevídané a neslýchané.

 

Pytel sebou hází na mostě Carrousel

a oblaka plují dál když vysypala všecko zrní

Je večer nikdo nezaplakal a nikdo se nevrátil

ke dveřím

Vratislav Effenberger

 

 

A přece bezvědomě, nechtě procitáš

Jsi plný černých děr a rozlámaných střepů

Uzavřen v konturách všech myslitelných obrazů

banálních, únavných i chvalně konejšivých

V představách žvanců zmuchlaných prostěradel

Náročných domicilů

A zcela věrných

snad jen nepatrně neúčastných

slin

 

Setřeš si krvavou šmouhu z bělma

Posnídáš pavouky

s nechutnou chutí

Uchopíš myšlenky jak dráty spadlé na zem…

Však vzápětí a v plném rozdvojení

udeří neklid

utkvělá vzpomínka

na cestu, která končí

v mámivém začátku

Na druhé, arkadické straně

mostu Carrousel

 

Jdeš tedy ránem

V ulici osychá klavírní výtah Noci

Ten letmý zbytek převrácených židlí

Odlivu zálivek půlnočních zřítelnic

Jdeš, kráčíš, polykáš snad pátý perný perník

Nádherná Sidonie pohladí po vlasech

opilou vílu Insomnii

měkoučkou utěrkou utře

tři lysohlavé tváře tří kolemjdoucích Bubáků

Z kapes ti padají nestálá ochromení

Ochranné údery slábnoucích vektorů

Průniky doměkka holených úběžnic

A slabin

 

Popelem vyhlížíš

kouřový signál toxických bytostí

ukrytých v modravém agaru Petriho misky – 

Hledáš ta živoucí média Měsíce

Zubaté Selenity

co kapku po kapce

jímají do zrcadel

svařené horké mléko tmy

hovory obhroublých červených luceren

a květinové gradienty

zčernalý háček haiku v slunečním větru

 

Most Carrousel se blíží

je ráno večer noc

už na tom nesejde

anachronický pán s velikým křivým nosem

Gerda a Káj se mění v zlé fantomové bolesti

na něž se věru nedá spolehnout

tak jako na Smrt

Jež bude modrá, anebo nebude už vůbec

Jdou tebou všechny ulice

kanály, mříže, hluché průchody

ba celé domy se lámou do tvých tepen

se vším tím haraburdím

žvanivých majitelů lokalit

až dojdeš, dorazíš, přistaneš v cípku

tázavě zdviženého obočí

v mimickém gestu

které kouše

strneš

 

Most Carrousel tě míjí

všech dvanáct pilířů kráčí jak Chagall

utržený ze řetězu

z nábřeží vyrvané zubaté okraje

ze kterých trčí na dřeň ohlodané asfaltové kosti

Krvavé chuchvalce náhodných kolemjdoucích

pomalu stékají betonem balustrád

z náplavky prorůstá…

Stvol-mrtvol přetažených strun

 

Most valí rondelem

před sebou prázdný vzduch

z něho se utrhnou smuteční řetězy

lepí se jako éterický proud

most v dravém rozkmitu

nadoraz drtí hradby domů

aut, stromů, tramvají

všechny ty výkvěty nebeské secese

břednoucí městovina padá do říční tlamy

Již není okolí

Řeka řve bolestí

Most Carrousel se zdvihá na zadní

trhá si z břicha zábradlí a tučné houby

mokvající dlažby

háže je dolů do lůna Tem a Zel…

…Danajské berně létají z ústí do úst

 

Do řeky natekly už celé Vinohrady

Pankrác a Podolí

i hrůzou orosená výstavní síň Mánes

bývalí Zpěváčci a chvatné kroky noční tmou

všechna, ach, tolik znárodněná divadla

blány a blány věžatých kostelů

ožralých u Anděla

 

Nalevo od hlavy vrásní se se kámen kost

Smíchovské nádraží, a jeho noční host…

 

Most Carrousel se bortí

úderem vlastní rozeklané mysli

zbyly z něj čtyři prázdné modré řasenky

chomáče v řečišti lejzrových sofismat

zválené na tripu dvojhlavých žurnalistů

signálních soustav naběhlých Ptáků Noh

a jejich zaručených zpráv

o pádu mostu Carrousel

 

Jenž v kolotoči klatém bezčasí

Zas modrá rudou nudou

A nikde nezačíná

a nikde nekončí

 

Když není

 

 

Z cyklu Na druhé straně mostu Carrousel, 2010–2011

 

 

 

Dračice1

 

Především symbolizoval prima materii,

látku kterou je třeba hledat na počátku práce.

Fulcanelli

 

 

ACH, synu, střez se dračice!

řeky která ti vtéká do hlavy

úzkostným ústím

svým měkkým, živorodým raním snem

rychlíkem trhajícím cancoury zábradlí

vplouvá na vyprázdněných vlnách alkoholu

v objetích, která už léta trvají příliš dlouho

která se plní rozsypaným práškem na čekání

hormony, morfiny, endorfiny

ta, která požírá svou prostou mysl jako revoluce

vítězná tažení polucí a slovních her

ta, která kráčí jako rypadlo

klátí se mužskou chůzí bohyně Hermafrodité

ach, ano, v draku je skryto dítě

mé kruté dítě

jež saje ze starcova prsu hustý sonorní smích

dračice hluboká a černá a plná

hloubená studna toho nejhlubšího studu

noří se z čiré nevědomosti

chce si hrát

prastará žena-dítě, o níž jsme toho tolik četli

žena-vamp-dítě-dračice

Venuše růžovobezprstá

disharmonická, splavná

stolistá komedie plná omylů

plná živelních zábran

jimž znovu puká srdce zvonu

neuvědomělých lubrikantů

předvěký automat, po střechu přeplněný

spouští

a pralesem

vhoď pravé slovo, heslo, zaklínadlo

odpověď sfinze

chtonickou kletbu, rohlík-šém

ten nenápadný půvab bodu G

dračice zvolna procitá z nepřetržitého bdění

v prstech si promne labia zduřelá kolem rtů

hladí svou hadí sílu

vystříkne jako kocour, vrní, spřádá nit

princezna, kterou překvapila pohádka – 

ta o princezně požírající draky

krev v lícních kostech

vzedmutý pahrbek

kloaka lokál vzduté slasti

sonograf drnčivých dračích slin

tak prázdná – prázdná kompromisů!

vši – nebo nic

nic – nebo nádherná žraločí dračice

pod mostem Carrousel

 

Pozdravuju tě, vypuštěnej modrej voceáne!

 

 

 

Slabé místo

 

…prostor, který nemá jiný původ než řeč samu,

řeč, která zpochybňuje veškerý původ.

Roland Barthes

 

…zatímco generace experimentátorů třicátých let osvobozovala literaturu z kanonické sevřenosti a literárních klišé, v postmoderním kontextu tento způsob psaní, navzdory své nezpochybnitelné sofistikovanosti, ztrácí nejen sílu, ale i smysl. Medové kuželky pak představují spíše fosilní reziduum dávných poetik.

Eva Klíčová

 

 

Tak teda srdce na laně

bylo mi vždycky sladkodivno u srdce

nad verši, v kterých ten zaručený orgán

mele a bije z posledního

a posléz hrá svou žalnou píseň na housle

takové klišé!

říkal jsem, volal vůkol dokola

že i ten Effenberger, sceptique pyrrhonien actif

srdce své nezrádné zalasoval hravě

bylo to jeho – naše – moje – slabé místo?

locus asthenes

locus debilis

ba locus enervatus exilis?

obřadně posraná, ach, pata achillova

 

kupírování uší, ocasů, docela celých hlav

nevzniklo přece jako ňákej

nabřískle blbej canus body-art

z plezíru snobů-kreténů jak dnes

tehdy ctil totiž hlídač-pes

ocas svůj, uši jako slabé místo

jež odstraněno musí být

– jak starej páprda na skále tarpejské – 

aby psy vlci, racci, snědí orli skalní

ba i ten baribal

neměli za co chytat do zubů

(bezpečná nová auta maj také… slabé místo

a při nárazu na roh prý pohoří i šampioni2)

 

co dělat s takovou Sudlicí­-Orákulkou

prezidentovic dobytek prý zase nectí ucha

ústavy3

a dobytkovic prezident se tomu ještě chláme

UCH ústavy musí být respektován!

(říkal to včera v televizi jeden pán

který ni čertu za blata dán nebyl)

…i kdyby táta z truhly pazneht vytrčil!

 

dějou se, dějou kruté věci zlé

civilizace se nám, hošku, v limby poroučí

 

jest přece TVORBA ROZVINUTÍM PROTESTU

ať si to konečně železem žhavým, ostrým

do oschlých zbytků vpálí svých

fragmentů malých mozků zkrněných

ti rozbučení mladí bohemisté

klíčové chuděry

co nadřely se na červenej diplom

(jak bohdá prcající, ach, nečasovic koně4)

šroubující funebráci

ty madly z pitevny

filatelisté pro jazyk český

rozumubradní výhradní zahrádkáři, kteří

candidovi

ani lem kolíku olíznout nejsou právi

teror-etikové a vědci laterární

post humus strukturalisté postní

starýho dobrýho chudáka autora

až pětkrát denně pohřbívající kanci

a kancyně

barthesovic venca jim spadnul do voka

(u nohy)

skučej a ryčej

až se jim v podbřišku letlampa vzňala

osvícen celej ten neskutečnej bordel v jejich

hlavách

temnota v žánrech

v postupech tvárných… tvář modu spící báze

balábile

v bujících registrech avantgardně

anachronických

v štelářích způsobů anachronicky

avantgardních

v skonale fosilních reziduích

dávivě dávných… POETIK

(dokonce jim prý někdo zmastil androšpoetiku

vulgáris z masa vymaštěnců krakev!)

A tak se atakují jako z partesu

prase per se!

aby se vyznalo

medové kuželky v paprscích jantarových

žbrundá

prase se v partu

hrubě

nevyzná

 

a venca barthesovic, ten prďák!

průsvitný motýl lampy let

PRSKL A ZHASL DOCELA

 

 

 

Objektivní náhoda

 

Náhoda je způsob projevu vnější nutnosti,

která si razí cestu v lidském nevědomí.

André Breton

 

 

Rozbité veličiny

Rozlitý dětský pláč odtéká do kanálu

A starý džbán, jak známo, nejvíc skučí

Konstrukce splývá s destrukcí

 

Ta baba žvaní, i když polyká

Sousta jdou tmou

Tma po nás hází oknem

Co je to leskymo?

V Hybernské ulici stínují stíny

Hrbaté slunce tahá za nejkratší konec

Byly to asi metastázy… asi

A klidu dojdeš jenom v podzemí

Zapomenuté sny jsou prostě fotogenické

 

Vzorce se opakují

Sobecký žen

Prázdno a povlak v kalhotách

Proklaté tělní tekutiny…

Nebýt si… nebít po chuti

 

Lid stojí ve frontě

Už devadesát osm hodin

Někteří svírají v podpaží karimatky

Matky a dcery

Otcové a děti

Čekají mlčky

Na tvářích len a touhu únavy

Únavu touhy

Tu a tam tichý šepot

…jako když pouští tramvaj pralesem

 

Zástupy vstupují do Víta svatého

Ach, Víta kletého, ach, Víta nejedlého

Sťatého pod obraz nehezkých českých pánů

Po starých zámeckých schodech

Poscho Dech nahoru

Jsou cizí vzájemně, a přece kurva-blízcí

Lidskosti by ses snadno dořezal

Dívenka na prahu prvního krvotoku

Maminka v kočárku

Pět batolecích ruček

 

Zestárlý úředník, jací se dnes už věru nedělají

 

Vltava stoupá, vždyť ona také vystupuje k Hradu

Záplavy lásek, mží a nenávistí

A chlapec, jemuž voda vzala všechen úsměv

Kráčejí vzhůru

Korunou krouží supi

Zažeň je!

Korunou brouzdá černý netopýr

Zabij ho!

Zabij je! Zabij nepřátele drátu!

Klenoty poblij láskou nehněvanou

 

V Hybernské stínují horkovzdušné stíny

Šest dívek na kufrech

O Wagons restaurants a Wagons lits

Zlovolní pesimisté syčí jak srostlé zvony

Průseky vašich ztuhlých pohledů

Všech vašich tupých úhlů

Zátylků zlatohlávků

 

Měděných jedů krůpěje

A zbrusu nové syntetické opium

Lidstva jsou dnové první poslední

Tak málo másla bylo letos slunečního svitu

Deprese klečí v hlavách postelí

(Jako by Kubínovi z voka vypadla)

A v nohách dívek putujících k lednu

Roklemi před svítáním

 

A zatím na Ceylonu mladí Madagaskařané

Zpívají táhlé písně plné touhy

Ve stejné chvíli mladí Srílančané

zpívají na Madagaskaru písně plné zármutku

Příští rok prý zapojí se Grónsko

Napřesrok Aljaška

Alenže kdoví, kdoví, kdoprýví

Že to je poloostrov!

Sotva říct

 

Jeden den Denise Ivanoviče

Hazardovali jsme s důvěrou holičů

Ó, hazár obžektif!

 

A to se neodpouští

 

 

Z cyklu Objektivní náhoda, 2013

 

 

 

1 Dračice (řeka, obec Františkov, Vitorazsko, jižní Čechy). – „Celý úsek cesty měří asi jeden kilometr, cesta je ale místy mírně náročná. Po pravém břehu řeky se zvedá skála, která je částí Kolibačného kopce a nádherně doplňuje celou scenerii divoké horské řeky a bujného lesa.“ (zahradnikovaja.blog.cz)

2 auto.idnes.cz/crash-test-na-roh-auta

3 „Prezident Miloš Zeman jmenováním premiéra Jiřího Rusnoka bez podpory politických stran znásilňuje ducha ústavy. Myslí si to politolog z Univerzity Karlovy Josef Mlejnek.“ (zpravy.idnes.cz, 26. 6. 2013)

4 Spolupracovníci premiéra Petra Nečase inkasovali loni statisícové odměny. A nejde jen o Nečasovu pobočnici Janu Nagyovou, jejíž hrubý plat se podle serveru Aktuálně.cz loni v březnu vyšplhal na 273 tisíc korun. Rekordní částka vyskočila především díky mimořádné odměně 190 tisíc korun. Základní plat vrchní ředitelky kabinetu premiéra Nagyové totiž činí jen 33 590 korun, dalších 49 600 korun jsou příplatky. Premiér Nečas se ale Nagyové zastává. „Moji lidé dřou jako koně. Standardně 12 hodin denně. K tomu často i víkend. Ale o platy přece nejde, jde o to, atakovat mé okolí a potažmo mě. Vyfabrikovat nějaký takzvaný skandál,“ reagoval Petr Nečas pro Mladou frontu DNES. (zpravy.ihned.cz, 18. 1. 2012)

František Dryje (nar. 1951) je básník, prozaik a esejista. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, od roku 1979 je členem Skupiny českých a slovenských surrealistů. V roce 1994 se stal šéfredaktorem časopisu Analogon, řídí Edici Analogonu, v níž vycházejí zejména básnické, prozaické a esejistické texty členů skupiny. Autorsky se podílel na skupinových samizdatech Otevřená hra (1979), Sféra snu (1982), Proměny humoru (1984), Opak zrcadla (1986), Gambra (1989) aj. Knižně vydal: Požíraný druh (Edice Analogonu 1994), Muchomůr – génius noci (Votobia 1997), Mrdat (Torst 1998), Šalamounův hadr (Arbor vitae 2002), Druhé Desatero (Ateliér Šupina 2004), Surrealismus není umění (Concordia 2005), Vlci (Arbor vitae 2010), Devět způsobů, jak přijít o rozum (Pulchra 2012), Ach! Angažovaná poezie A. D. 2013 (Petr Štengl 2013).