napětí

V americkém městě Milwaukee pokračovaly zatím největší protesty zaměstnanců řetězců rychlých občerstvení ve Spojených státech amerických, které se předtím uskutečnily i v Chicagu, St. Louis, Kansas City, Detroitu, Flintu a New Yorku. Do ulic se vydaly tisíce nespokojených pracovníků, bouřících se proti nízkým mzdám i nemožnosti založit ve firmách, kde pracují, odbory. „Co dalšího budeme nuceni ztratit? Pomalu umíráme a přežíváme ze dne na den,“ říká Terrance Wise, který pracuje zároveň v Burger Kingu a Pizza Hut.

 

Jako připomenutí loňského výbuchu v rafinerii firmy Chevron v Richmondu v Kalifornii, po němž muselo být hospitalizováno patnáct tisíc lidí kvůli dýchacím problémům, byla zorganizována demonstrace proti firmě, která si město za sto let svého působení téměř přivlastnila. Protestu proti znečišťování životního prostředí a klimatickým změnám se zúčastnilo přes dva a půl tisíce lidí, přičemž dvě stě z nich bylo zatčeno za nepovolené vniknutí do objektu firmy.

 

Organizace Rada Kanaďanů vyvěsila na web petici, v níž se staví proti otevření potrubí Energy East, jímž má být přepravována ropa v objemu více než 1,1 milionu barelů denně, vytěžená z břidlicových písků z Empressu v Albertě, po trase dlouhé téměř čtyři a půl tisíce kilometrů až do Saint Johnu v Novém Brunšviku. Hrozí přitom, že v okolí ropovodu bude poškozena příroda, zejména vodní zdroje, a tím i zdraví místních obyvatel, jako se to stalo při havárii potrubí ve městě Mayflower v Arkansasu nebo na řece Kalamazoo v Michiganu.

 

Na webu petice.com lze podepsat petici, která je součástí kampaně Stop cirkusům se zvířaty v ČR, jež si klade za cíl změnu zákona České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. Kampaň se snaží upozornit na zamlčované a kruté praktiky používané při drezúře zvířat a jejich přepravě v nevyhovujících podmínkách a stresovém prostředí. Iniciátoři kampaně upozorňují mimo jiné na to, že „Česká republika by svými zákony měla následovat členské země EU i další evropské státy, které již zákaz divokých i domestikovaných zvířat v cirkusech ošetřily zákonem a učinily tak přítrž této zanikající nekulturní tradici minulých staletí“.

 

„Tvůrčí buňka“ S.R.A.T. se radikálně pustila do fenoménu komercializace subkultur, když při jedné své noční akci nejrůznějším způsobem, mimo jiné pomocí zápalné lahve, poškodila pouliční reklamy streetartového vzezření, které vytvořili najatí streetartoví výtvarníci pro jeden z velkých pivovarů. Záznam nočního zásahu si můžete pustit na portálu vimeo.com po zadání spojení „EXKREMENT akce S.R.A.T.“.