eskA2látor 1

Mouchy jsou otravný hmyz, ale larvy bzučivky zelené jsou v určitém ohledu čím dál oblíbenější. Bzučivka je obyčejná moucha a její larvy obyčejní nekrofilní „červi“. Když se však dostanou do infikované rány, bércového vředu nebo poranění na noze s narušeným prokrvením, dokážou je nejen vyčistit od odumřelé tkáně a bakterií, ale také významně podpoří hojení. Přestože západní medicína tuto prastarou metodu považovala za obskurní a překonanou, je v řadě případů larvální terapie účinnější než antibiotická léčba a čištění rány chirurgickými technikami. Larvy se živí pouze nekrotickou tkání, která brání přirozenému hojení a je v ráně živnou půdou pro růst choroboplodných bakterií. Larvální trávicí enzymy odstraní tuto tkáň, aniž by porušily tkáň zdravou. Larvy dále vylučují zásadotvorné látky, které brání množení bakterií a podporují růst nové tkáně, která ránu postupně vyplní a uzavírá. Postižená končetina tak může být uchráněna před amputací, která by jinak při šíření infekce byla nezbytná. Renesance tohoto postupu nastala v západních zemích asi před třiceti lety. Letos v říjnu tomu bude deset let, co byla uznána za léčebnou metodu i u nás, a počet pracovišť, kde se provádí, pomalu stoupá. Je to zpráva o tom, že dnešní západní medicína ovládaná molekulárně farmakologickou lobby je schopna vrátit se k primitivní metodě, která je svou komplexností obtížně vědecky uchopitelná, ale v podstatě efektivnější než nejnovější vědecké produkty. Na fráze hlásající, že z dnešní medicíny se vytratil člověk, lze s potěšením odpovědět: Zato červi se už vrátili.