eskA2látor 2

Uměleckým exponátem se může stát cokoliv. Není však rozhodnuto, zda se cokoliv uměním stát musí. Páteří lidského snažení je hledání smyslu, který je zpola kolektivní a zpola individuální, dílem diachronně historický a dílem synchronně společenský. A v metafoře, ve které by šlo o hráče ragby zaklíněné do „mlýna“, celek se neustále přetlačuje po hřišti, aby z něj občas na některou stranu vypadl míč… Benátská bienále střídavě oživují různé akcenty významu v umění, a tím i významnost umění jako takového. Pokud byste byli letos v Benátkách, na již pětapadesátém ročníku, poprvé, zřejmě vás kombinace pouti, karnevalu a veletrhu nadchne. Čím častěji se ale zúčastňujete, tím více – na základě své osobní typologie a aktuálního rozpoložení – buď žehráte na zmatenost kurátorů, poroty a umělců samotných, nebo se naopak zcela smířlivě ztotožňujete s komplikovaností situace, jíž jsou všichni podílníky. Letošní míč měl vypadnout na stranu zanícených amatérů, těch, kteří bez bázně a hany s minuciózní umanutostí sní o všeobjímajícím celku, ať už s uměním či bez něj. Ale s přispěním ostatních se naštěstí zase ukazovalo skoro všechno.