eskA2látor 2

PhDr. Jana Müllerová, Ph.D., ředitelka příspěvkové organizace Činoherní studio města Ústí nad Labem a shodou okolností šéfka odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb na radnici tamtéž, je ženou na svých místech. Myslí na to, jak sehnat publikum svému divadelnímu spolku Amulet, který sice zatím stále neexistuje, ale přesto mu zastupitelé města už stihli přiklepnout dvacet čtyři milionů. Navíc se rozhodla, že se pustí i do vzdělávání prvňáčků – dopisem zve ředitele ústeckých základek na povídání o dvou včelích medvídcích, jejichž „dobrodružství ožívají uprostřed rozkvetlé louky, na které se čmeláčci učí nejen létání (…), ale také odvaze k překonávání nástrah lučního světa“. Paní ředitelka je nabízí all inclusive a s Dopravním podnikem domlouvá i zajištění odvozu, jen vše tak trochu befelem. To, že oceňovaný a stále existující soubor Činoherního studia (vyhnaný do bývalého kina Hraničář) nikdy neobdržel dlouholetý grant a že jej magistrát skrz různé úřední šťáry šikanuje, už nikoho nezajímá. Konkurenční boj prostě není fér a je dobré mít na své straně veřejné peníze. Jen mne tak napadá, že s ohledem na své šéfování by paní ředitelka měla založit i nějaké divadlo pro seniory, svozy z domovů důchodců by mohla mít rovněž v gesci svého odboru.