Železná košile

Nové básně Zuzany Lazarové ukazují nové odstíny její drsně fyzické a hravé, lehce nadreálné poezie, která je plná vnitřních prožitků. „Čí je ta díra/ plná těkavé rtuti a pekelného kamení/ Čí rozkošná díra se to tu na mě ze tmy šklebí?“

Dlouhé chvíle

 

Ne teď

Až bude čas

Až slezete třeba z kolotoče

a opilé kulisy na vás přestanou dotírat

Zhotovte past

a chyťte si krtka tmáře

Kominíka tuneláře

A pro tentokrát zapomeňte

na hrabivý aparát odpor ve vás budící

I na ten nejbrutálnější penis v přírodě

Svou pozornost věnujte slepé hlavě

Protože ty oči

Ty oči tam kdysi byly, pánové

 

 

 

V růženci času

 

Ty, sobě nikterak nepodoben

Pokousán vzteklým psem další probdělé noci

Skrýváš se

spolu s lidskými rybami u dna

Přibit ke kříži těla

Krátíš se

Uhoříváš

Pavouk tvé ruky hladově ohledává

zvědavé zbytky mé jeskyně

Kolik dní ti ještě zbývá prosedět

na vychladlých vejcích našeho zájmu

než tě prosejou mezi prsty

Můj nejnevinnější

Kolikrát ještě zakopneš o stupně vítězů

než naposled přepočítáš

uschlé jeřabiny dní

v růženci času

 

 

 

Zaječí úmysly

 

A zase budeme bosi

na plese tančit jako jediní

Úsporně

a na špičkách

Jako pulsující hvězdy v horečkách

na rozpálené čepeli horizontu

Ty budeš držet prapor vysoko nad zemí

Svlékat mě z kůže

a olizovat jak známku

Budem se na sebe šklebit

jako dvě zubatá slunce

na rozlité obloze

Dvě tržné rány k smíchu

Sešití

Od ucha k uchu

Do nepříčetnosti

Do smilování

Do posledního metra

Dokud se ti nezprotivím

jako kukačce

představa vlastního vejce

 

 

 

Zde leží

 

Vichřicí temnou vyražen

Poslední krystal cukru

z huby hluchého netopýra

Milenkou chtíče ohlodán

Domestikován

Ustřižen

 

Zbloudilý

bachratý beránek slov

Šupin a žezla zbavený

Král samozvaný

Člen rodiny

Paprsek v kruhu zalíbení

Zpuchřelý vak

vykrmen kamením

 

Pletl sis opice s anděly, příteli

A za to se věší do průvanu

 

 

 

Přesýpací žena

 

Vyhledejte cizí ženu

Nekonfliktní do té míry

abyste se ji naučil mít rád

 

Naklaďte vejce své nesnesitelnosti

a přinuťte ji po nich kráčet

 

Něžně ji krmte

kvalitní slámou

šiškami a měkkým tvarohem

 

Protože taková žena

se vám vyplatí

Aniž byste si musel

v hlavě otevřít hračkářství

 

 

 

Poslední zhasíná

 

Pečlivě omyté tělo bez orgánů

se probouzí zazděné v místnosti

Ve které nelze rozsvítit

ani zhasnout

Všichni zúčastnění hovoří mužským hlasem

Někteří však v ženském rodě

 

Tělo se s nelidskou námahou sune prostorem

Za sebou vlekouc alegorický vůz

k němuž je upoutáno

Mechanickou husu žluklého másla

již oslovuje vlastním jménem

 

Tělo: Jak vylákat vránu z jejího hnízda?

 

Zazdění: Oživ mrtvého a žehnej tomuto činu

Neboť jen pomalý oheň vnitřního tlení

uschopňuje k plození

 

Tělo: Jak neusnout v kruhu

který kolem sebe člověk sám narýsoval?

 

Zazdění: Z jeskyně vyjdi

a od té doby nestůj o nic jiného

nežli se do ní vrátit

 

Tělo: Jak přelstít ducha zemřelého?

 

Zazdění: Odlákat vlka pozornosti

Nechat ho vyletět z kůže

a nahého jej spatřit mizet v lese

Povýšit ponížené

Neboť jen světlo je smíchem věčnosti

 

Tělo: Jak přestavět světla v povídkách dnů

unášených kometou lhostejnosti?

Čím uplatit písaře v domě života?

 

Zazdění: Okno příležitosti je otevřeno jen

krátce

 

Tělo se probouzí podruhé

V původním stavu člověka

Zašité do ještě teplého vaku

z kůže dvouhlavého zvířete

 

Nenarozený: Co je to slovo?

 

Bestie: Škvíra co si do tebe prořezala ústa

Dva opuchlé opičí jazyky

které se nešikovně milují

Dva mrzáci třesoucí si pravicí

 

Nenarozený: Čí je ta díra

plná těkavé rtuti a pekelného kamení

Čí rozkošná díra se to tu na mě ze tmy šklebí?

 

Bestie: Těch kteří nepředstírali své šílenství

Nenarozený: Je to snad znamení

že v člověku bůh znovu se ztopoří?

 

Bestie: Jen hadím bičem mrsknutí

 

Nepřítomné tělo procitá naposledy

Tentokrát vprostřed všech věcí

Je požehnáno milostí věčného vyvázání z kódu

A proto již neklade žádné sdělitelné otázky

 

 

 

Železná košile

 

Copak to trčí ve tmě

Odfukující černá plíce

Scvrklá ruka Adamova

loučící se s bohem

Kozí dech starce všech dní?

 

Vlastním dvě ruce

Z čehož jen jedna

se dokáže podepsat

A prostořeké ryby po kapsách

Vařím pro dva

A pak to vyhazuju

Vrážíme do sebe

jako dva trojští koně

s břichy plnými divočiny

V tvé hlavě zacyklený lapsus

V té mé odpovídající řeznictví

Milovala jsem se jen s dalším avatarem

Chybí mi ztracené kopyto do páru

Kolikrát ještě se nakloním

Abych ve vašem domě

sfoukla tu lhostejnou svíci

Kolikrát ještě

mi chytne marnivý podbradek

Než bude zváženo

tajemství pyramidy mého srdce

Zuzana Lazarová (nar. 1986), básnířka, fotografka, studovala v ateliéru Miroslava Vojtěchovského. Spolupracuje se surrealistickou skupinou, publikovala v Analogonu, A2, Tvaru a v antologii Nejlepší české básně 2013. Připravovaná sbírka Železná košile vyjde v nakladatelství Fra.