Pod hladinu letních dní

Doplavat domů Deborah Levyové

Krátký román Doplavat domů od původem jihoamerické spisovatelky a dramatičky Deborah Levyové je lehce nadreálným příběhem letní dovolené. Její průběh naruší přítomnost neznámé dívky.

Deborah Levyová uvádí svůj román Doplavat domů, který se v roce 2012 dostal do užšího výběru knih nominovaných na Bookerovu cenu, citátem ze surrealistického časopisu. Píše se v něm, že „všichni jsme vydáni na milost snu a jsme sami sobě dlužni, abychom se jeho moci podrobili i ve stavu bdělém“. Toho se pak autorka drží i v románu, utkaném podobně jako sen z opakujících se scén a bizarních souvislostí.

 

Snové obrazy

V úvodu sledujeme dvojici, snad milenců, projíždějící krajinou. Na podobný obraz narazíme o pár stran dál a pak minimálně ještě jednou, změní se jen pár drobností. Je to podobné, jako když máme pocit, že se nám jeden a týž sen zdá již poněkolikáté. Poněkud snový nádech má i další scéna, v níž obyvatelé prázdninové vily spatří ve svém bazénu tělo, které jim zpočátku připomene medvěda, ale po chvíli se ukáže, že jde o mladou ženu. Ta do dalšího života dvou rodin vnese nejen letní dávku milostného vzrušení (a zároveň odcizení), ale také podnítí skličující ­sebereflexe a nutnost konečně něco změnit.

Spisovatelka Deborah Levyová, žijící od konce šedesátých let ve Velké Británii, pochází z Jižní Afriky, odkud se s rodiči přestěhovala ještě jako dítě. Doplavat domů je její první knihou, která vychází v českém překladu, za což jistě vděčí především zmíněné bookerovské nominaci. Autorka je však spjata spíše s divadlem než s literaturou a počet jejích divadelních her převyšuje počet románů a povídkových sbírek. Ostatně od knihy Doplavat domů jí vyšel pouze soubor povídek, přičemž její předchozí román, nazvaný Billy and Girl (Billy a dívka), byl publikován už v roce 1999.

 

Jeden musí zemřít

Román Doplavat domů je strukturován do kapitol pojmenovaných podle dní v týdnu. Ty se pak dál dělí do podkapitolek s názvy, které by klidně mohly uvozovat článek v populárně naučném časopise (život v divočině), esej (výklad úsměvu, nápodoby života), kapitolu v učebnici (lekce botaniky) nebo báseň (zdi, které se otvírají a zavírají). Opět tu tedy můžeme sledovat roztříštěnost, která však vychází z profesních životů postav obývajících letní vilu kdesi ve Francii. Ústřední duo tvoří válečná zpravodajka a uznávaný básník, kteří s sebou mají svou dospívající dceru. Další dvojicí jsou manželé, kteří v Anglii nepříliš úspěšně provozují obchod.

Kolorit knihy pak vedle zmíněné dívky, o níž se později dozvídáme, že si nechává říkat Kitty a je vystudovaná bioložka a začínající básnířka, dotvářejí obyvatelé francouzské přímořské vesnice. Román plyne vpřed pomalým tempem, které se jednotliví hrdinové ještě snaží zvolnit, jako by tušili nevyhnutelný dramatický konec. Jedna z postav prostě musí zemřít, a vzít tak na sebe smrt, která do příběhu vstoupila hned na začátku, při sledování zdánlivě bezvládného těla plujícího po hladině bazénu.

Levyové román rozhodně nepatří k těm, v nichž by čtenář bez dechu očekával rozuzlení spletitého děje. Je to spíše proustovsky niterná meditace a zároveň vančurovsko­tatiovské prázdninové rozjímání. A k tomu ještě sociálně­psychologická sonda do dlouhodobých vztahů, které drží pohromadě spíš setrvačnost než láska. Díky tajuplné dívce, která reprezentuje princip deus ex machina, však přichází neodbytná potřeba změny, byť by třeba byla k horšímu. Tento útlý román v dobrém překladu Jany Kunové má smysl číst jak pro jeho netradiční strukturu či kultivovaný jazyk, tak pro zamyšlení, k němuž vybízí.

Deborah Levy: Doplavat domů. Přeložila Jana Kunová. Odeon, Praha 2014, 151 stran.