Svazákům (Aeneis V)

Losem zaujmou místa a na lodích vůdcové sami

září zlatem v dálku a skvostným nachovým rouchem.

Ostatní mladí plavci si listím z topolu věnčí

skráně a holé plece jim svítí olejem lesklým.

Sednou si na své lávky a ruce jsou vztaženy k veslům – 

každý na povel čeká pln napětí, tlukoucí srdce

trapnou bázní jim skáče a touhou po chvále hoří. 

 

 

Báseň v překladu Otmara Vaňorného vybral Ondřej Buddeus