eskA2látor 1

Nemyslete si, že česká politika je ve své vykořeněnosti docela bez tradic. Tomáš Pasák v monografii Český fašismus (z roku 1999) cituje časopis Vlajka ze třicátých let: „Hitler k nám vyhnal všelijaký neřád a hned čtyři korporace se o ně starají. Kolik se jich stará o naše nezaměstnané, kteří už nepobírají podpory? Ti mohou mrznout, jen když se u nás budou mít dobře marxisté a Židé, byť by naši lidé hladem a zimou padli. Poslední rezervací marxistů v celé Evropě mimo Rusko je Československo. Hostíme u nás všechen neřád, který kdekterý sebevědomý národ vyházel, a na úkor vlastních lidí dáváme kdekterému židovskému marxistovi u nás existenci. Jako mají v Americe poslední bizony, v Alpách kozorožce, my tu máme ještě marxisty.“ Odhlédněme od malých stranických půtek a přiznejme si, že přinejmenším pokud jde o odmoření od židomarxistického neřádu, mezi sebevědomé národy jsme se dávno zařadili. A dál už je to snadné. Jak pravil Radola Gajda na podzim 1938: „Musíme vyčkati, kdo to vyhraje. K tomu se přidáme a ty ostatní budeme řezat hlava nehlava.“