eskA2látor 1

Myslivci jsou ozbrojená pěst našich lesů, vod a strání. A jelikož příroda mléka a strdí zbavená sama mluvit nemůže, je tu práce i pro mediálního čaroděje. „Představte si blackout na poměrně malém území,“ napíná se zručností Horsta Fuchse čtenáře Václav Cílek v článku na webu Echo24.cz. Hledím z okna a vidím poměrně malé území, jehož mocenské kontroly se stát bez boje, nikým neokupován, za přihlížení svých občanů vzdal. Z hlediska veřejné moci totiž nastal plíživý blackout již před pár desetiletími. Zbývá podchytit dezorientované zbytky akceschopných jedinců, integrovat je do spolku nadšených amatérů a vyprodukovat tak spotřební materiál pro „hybridní válku“. Oligarchie, která si veřejné statky zčásti rozebrala a zčásti je prodala do zahraničí, tuze potřebuje profesora, který lidu citlivě vysvětlí nutnost soukromých armád. Co kdyby snad lid, svedený nějakým nezodpovědným populistou, žádal vyšší podíl z privatizované tomboly? „Nevymýšlíme způsoby, jak posílit stát, ale jak s co nejmenšími ztrátami a utrpením ochránit místní komunity v přechodném období, kdy běžný život přestává fungovat.“ Jak je pěkné, že ony způsoby vymýšlí akademik, který v krajině zahlédá draky a obcuje s Danem Landou. Jak je pěkné, že mu naslouchají nejen myslivci, ale představitelé armády. Jak je pěkné, že máme ten mír…