eskA2látor 3

Tuzemští bojovníci proti islámu mají nově obavy nejen o demografický vývoj Evropy, ale také o umění. V poslední době je u nich populární hoax, podle nějž jakási americká umělkyně prodala za několik milionů dolarů neexistující obraz. Islamofobové jsou stvoření zemitá, takže se nedá očekávat, že by ocenili kriticky laděnou pointu poukazující na brandizaci umění; pohoršení nevyvolala ani solventnost boháčů. Prodej holého nic je pro ně jen vrcholem zkaženého, postmoderního (a jistě i havlistického) umění, jež svou nákazu rozšiřuje s pomocí bohatých elit do zdravého těla národa. V dělení umění na zdravé a na degenerované se tak naši islamobijci řadí do dlouhé, tuze evropské a tuze křesťanské tradice, jež namátkou zahrnuje inkvizici a všechna ta reakcionářská hnutí 19. století, jejichž hlavním politickým cílem byla síla a potence národa. Současní islamofobové se však cítí jako ochránci svobod: svobody vyznávat to správné náboženství, volit přijatelné strany a mít zdravý rozum. Ten jejich. Pro ostatní se jistě najdou vhodné ozdravné pobyty v nově vybudovaných zařízeních. Vždyť proti zdraví nelze mít námitky.