Contemporaryartdaily.com

David Krňanský (nar. 1987 v Praze) studuje na pražské UMPRUM. Patří do generace výtvarníků, kteří vizuální citlivost vytříbenou roky strávenými skrolováním internetovými blogy přenášejí zpět do klasických médií. Contemporaryartdaily.com, stránka, která během své existence vytvořila téměř osobitý styl uměleckých děl a galerijních instalací, prezentuje každý den několik výstav převážně komerčních galerií. Vystavovaná díla se nestydí být komoditami, naopak jsou produktovou estetikou fascinována. Ve vztahu k vytouženým předmětům pozdně kapitalistického konzumenta se objevuje důraz na povrch spíše než na podstatu a fascinace logem jakožto sdělením, které samo o sobě nic neříká a u něhož je jeho výtvarné pojetí důležitější než doslovný význam. Značka určuje věc, již označuje, ale zároveň je do určité míry sama věcí, o niž tu primárně jde, dokonce daleko více než předmět samotný. Tak jako je iPhone především iPhonem a teprve až poté chytrým telefonem. Krňanský toto tvarosloví kombinuje s karikaturizací abstraktního umění coby počátku víry, že spokojenost může člověk nalézt ve výtvarně čisté architektuře a designu. Mřížka odkazující k Mondrianovým kompozicím je prázdná a čeká na naplnění. Zároveň je však ve své specifické asymetričnosti, která se stala převažujícím estetickým pravidlem, a tedy svým způsobem i symetrií, okamžitě rozpoznatelnou strukturou.

Michal Novotný