Bílá síla, černá paměť

Dokumentární divadlo nejvíce vypovídá o divácích

Do jaké míry je dokumentární divadlo diagnózou společnosti? Teatrolog působící na univerzitě v Lodži představuje hlavní tendence současného polského dokumentárního dramatu. Soustředí se přitom na okolnosti letošního uvedení představení, jehož tématem je polský antisemitismus.

V polovině března letošního roku, měsíc před premiérou představení Biała siła, ­czarna pamięć (Bílá síla, černá paměť), se městská rada východopolského města Białystok rozhodla vyjádřit ke scénáři této hry. Napsal ho Piotr Rowicki na motivy souboru reportáží Marcina Kąckého a radní z něj nebyli nadšení. Představoval totiž minulost města ve špatném světle a urážel mrtvé i živé – byl zkrátka antireklamou na Białystok. Především ovšem naznačoval, že předválečný antisemitismus je ve městě stále přítomný. Režisér Piotr Ratajczak, známý svými hrami o lokálních komunitách, od začátku tušil, že hra může vyvolat rozpory. Ty ale nikdy nevyhledával. Skandálům se vždy vyhýbal, záleželo mu spíše na dialogu s diváky než na střetu s nimi. Tentokrát se obával nejhoršího. Jeho dokumentární představení totiž tentokrát bylo uvedeno ve městě, které nerado mluví o obtížné minulosti. Białystok patří do takzvaného Polska B, vnímaného jako bašta nacionalistické strany Právo a spravedlnost, která vyhrála poslední polské volby. Snad pětadvacet let už dokumentární divadlo nevyvolalo v Polsku tak silné emoce.

 

Pěkně upravené město

Białystok je město paradoxů. Patří mezi několik větších měst ve východním Polsku, které bývá považováno za chudší a konzervativnější část země; samo je přitom pěkně upravené a může se pochlubit nízkou nezaměstnaností (v porovnání se zbytkem regionu). Podle statistik je zde životní úroveň velmi vysoká. Stejně se však mnoho lidí stěhuje do Varšavy a na jejich místo přicházejí z okolních vsí a městeček noví obyvatelé. Identitu Biały­­stoku je tedy těžké vymezit – zvláště v situaci, kdy město jen neochotně otevírá kapitoly ze svých dějin.

Před válkou tvořili více než polovinu obyvatel města Židé, kteří tu ovšem dnes zcela chybějí. Již v roce 2008 připravil Michał Zadara ve spolu­práci s Pawłem Demirským paradokumentární představení o blízkém městečku Tykocin, které před válkou obývala velká židovská komunita. Hru ovšem inscenovali ve Vratislavi a v Białystoku se větší protesty neodehrály. Ve stejném roce napsal Tadeusz Słobodzianek drama Nasza klasa (Naše třída) – dokumentární hru inspirovanou konkrétními filmy a knihami a věnovanou pogromu na Židy v nedalekém Jedwabném [česky hru uvedlo Divadlo Komedie v roce 2012 – pozn. překl.]. Světová i polská premiéra – v Londýně a Varšavě – ale proběhly tak daleko, že se v Biały­stoku žádný skandál nekonal. Zato letošní dubnová premiéra inscenace Bílé síly, černé paměti do města přivedla nacionalistické a fašizující organizace z celého Polska. Atmosféra, v níž se uskutečnila, a výbuch nenávisti, který uvedení hry předcházel, zaskočily skoro všechny.

 

Přesídlenci na jevišti

Polské dokumentární divadlo totiž – a to je zřejmě jeho nejdůležitější vlastnost – sloužilo v posledních letech spíše budování lokálních komunit než vyvolávání konfliktů. Na počátku se inspirovalo technikou verbatim, spočívající v tom, že se základem scénáře stávají „skutečné“ rozhovory zaznamenané mezi lidmi, kterých se daný problém týká. Tato metoda se dostala do Polska především díky ruskému a anglickému divadlu, zejména souborům Teatr.doc a Royal Court Theatre. Jejím hlavním propagátorem se stal Roman Pawłowski, důležitý divadelní kritik, který už dříve vydal dvě antologie dramat Pokolenie Porno (Generace porno, 2003) a Made in Poland (2006). Ty sice nepředstavovaly klasický příklad verbatimu, ale rehabilitovaly divadlo zaměřené na dokumentování skutečnosti namísto vytváření nových světů. Pawłowski se také podílel na vzniku divadla Teatr Wybrzeże v Gdaňsku a na cyklu představení v rámci takzvaného Rychlého městského divadla, jehož hlavním autorem byl již zmíněný Demirski. Soukromá představení týkající se především problémů obyvatel města byla inscenována přímo v jejich bytech. Několik sérií představení bylo hodnoceno různě – i přes deklarovanou jednoduchost dusila divadelní mašinerie další realizace svou umělostí.

Projekt byl navíc trochu zastíněn hrou Transfer! (2006) v režii Jana Klaty, zřejmě nejdůležitější inscenací dokumentárního divadla v Polsku vůbec, a zároveň jedním z nejdůležitějších polských představení posledních let. Klata ve spolupráci se čtveřicí dramatiků připravil hru složenou z vyprávění polských a německých poválečných přesídlenců. Hlavními herci byli navíc sami přesídlenci, tedy starší lidé bez divadelního vzdělání. Klatovi se tak podařilo stvořit dokumentární divadlo, jemuž důvěryhodnost dodávala přítomnost „svědků historie“. I když se jeho hrdinové museli svou roli naučit a ne vždy vyprávěli svůj příběh, nebyli to obyčejní herci, kteří se vtělují do své role – protagonisté byli svébytným mostem mezi uměleckou fikcí a realitou dokumentu.

 

Zapojit skutečnost

Toto schéma se již v polském divadle nikdy neopakovalo, stalo se však zosobněním podstaty polského dokumentárního divadla posledních let: nestačí vyprávět příběh o skutečných událostech – důležité je tuto skutečnost zapojit přímo do představení. Takové divadlo dělá v Legnici režisér Jacek Głomb. Žádný jiný soubor v Polsku nevěnoval tolik pozornosti problémům vlastních diváků. Příběhy inspirované lokálními problémy jsou často prezentovány na provizorních scénách mimo divadelní budovu. Balada o Zakaczawiu (Balada o Zakačavi, 2000), tvořená vyprávěním obyvatel titulní chudé legnické čtvrti, kde byla také hrána, inspirovala velké množství inscenací o „problematických čtvrtích“, které vznikají v celém Polsku. Nejzajímavější z nich bylo lodžské představení Szpera ’42 (Šťára ’42, 2012) v režii Ruthie Ostermanno­­vé a Tomasze Rodowicze. Autoři propojili několik forem (dramatické divadlo, tanec, pochod) s vyprávěním o historii i současnosti ulic, které se kdysi nacházely v ghettu a dnes ztělesňují chudobu. Hra byla součástí velkého sociálního projektu, z něhož scénář čerpal. V poslední době je totiž dokumentární divadlo stále častěji využíváno jako nástroj revitalizace – hry bývají pouze zástupné, stávají se záminkou k práci s lokální komunitou. A právě tento typ práce přitahuje největší pozornost.

Proti této tendenci organizují Roman Pa­­w­­­­­­­łowski a Adam Nalepa festival dokumentárního divadla a rezidenční program Sopot non­fiction. Představení, která v jeho rámci vznikají (intimní dramata, v nichž má důležitou funkci text využívající historických dokumentů a často i rozhovorů s lidmi), jsou blízká podobným akcím z londýnského Royal Court Theatre a zachovávají pozitivistického ducha „nápravy skutečnosti“.

Můžeme si položit otázku, zda fakt, že tyto hry jsou chápány jako „tradicionalistické“ formy a že je diváci přijímají „kulturně“, nevyplývá i z místa jejich prezentace (bohaté a otevřené město). Nevyvolala by jejich inscenace v Białystoku protesty? Polské dokumentární divadlo se totiž nestává diagnózou skutečnosti ani tak proto, že do divadelního kostýmu obléká to, co je reálné, ale spíše tím, že diváky provokuje k určitému chování v hledišti. Ostatně, hra Bílá síla, černá paměť v Ratajczakově režii byla – jak se nakonec ukázalo – inspirována dokumenty jen velmi volně. Jenže společenská situace, jakou probudila, je lepším dokumentem białostocké reality než stovky vět pronesených na scéně.

Autor je teatrolog a redaktor časopisu Dialog.

 

Z polštiny přeložila Lucie Zakopalová.