Hříšní radní města pražského

Karlin Studios bez budovy?

Budova, v níž už jedenáct let sídlí umělecké centrum Karlin Studios, se bude koncem roku bourat. Halu v Holešovicích, kam se mělo centrum od října přestěhovat, ale magistrát nakonec pronajal jinému subjektu. Kauza poukazuje na systémové nedostatky v zacházení s městskými nemovitostmi.

Umělecká skupina PAS (Produkce aktivit současnosti) se po sedmi letech probudila z hibernace a představila nový projekt. A protože když něco začíná, současně také něco končí, je symbolické, že k obnovení činnosti skupiny (byť by třeba šlo pouze o jednorázovou událost) došlo v rámci posledního výstavního bloku v prostorách pražských Karlin Studios.

 

Obal touhy

Projekt Karlin Studios, o. s., vznikl roku 2005 jako sesterská organizace o dva roky staršího Centra pro současné umění FUTURA a z iniciativy téhož zakladatele – architekta, podnikatele s realitami a sběratele Alberta di Stefana. Od počátku byl projekt situován do bývalé výrobní haly ČKD v Karlíně, kde jsou k dispozici rozsáhlé výstavní prostory i skoro dvě desítky uměleckých ateliérů, v nichž se vystřídalo mnoho začínajících umělců, ale také zde dlouhodobě působila řada umělců již dávno etablovaných. Karlin Studios poskytovala ateliéry také rezidentům ze zahraničí a během deseti let zde po delší i kratší dobu fungovalo také několik autonomních galerijních projektů – Entrance Gallery, K.ART.ON, Plevel nebo KIV. Dramaturgie samotného týmu Karlin Studios obsáhla za uplynulé desetiletí na sto dvacet výstav předních českých i zahraničních umělců.

Tímto výčtem nechceme jednoduše katapultovat Karlin Studios do síně slávy, kde by se nadobro zapomnělo, že součástí jejich dosavadní existence byly samozřejmě i nejrůznější spory a konflikty. Navíc síň slávy až příliš připomíná bájnou Valhallu – síň padlých –, a tam by snad bylo předčasné Karlin Studios posílat. Nebo ne?

Členové skupiny PAS – Jiří Skála, Tomáš Vaněk a Vít Havránek – vytvořili v hlavní hale Karlin Studios prostornou instalaci používající předměty a mobiliář posbíraný přímo na místě. Částečně tak zhmotnili již zahájený proces stěhování a vyklízení. PAS si pohrává s internetovým fenoménem tzv. unpackagingu neboli videodokumentace procesu rozbalování zboží. Ve svém poukazu na „obal jako na nositele ne­­určité touhy“ vytváří PAS svým způsobem metaforu samotných Karlin Studios. Předmětem, který ve svém multiplikovaném videu nechává PAS rozbalit, je velkokapacitní externí disk – tedy další obal nebo schránka, jež ukrývá data a v přeneseném slova smyslu vzpomínky, zkušenosti, vědomosti, které umožňuje přenést z jednoho místa na druhé. To je proces, jímž prochází i Karlin Studios jakožto instituce.

 

Plánované stěhování

K opouštění prostoru s dlouholetou tradicí se vždy vážou pocity určité melancholie – vzpomeňme třeba na další stěžejní nezávislou galerii v Praze – Galerii Jelení, která se letos přestěhovala z pitoreskního smíchovského dvorečku do white cube u Strossmayerova náměstí. Atmosféra karlínské haly s prkennou podlahou a střešním světlíkem je asi stejně jako starosvětský dvorek před „starou Jelení“ neopakovatelná. Jenže změna je život: když něco končí, něco začíná. V případě Karlin Studios je to ale komplikovanější. Jak už jsme informovali během léta (viz A2 č. 16/2016), Karlin Studios se možná brzy ocitnou „na dlažbě“.

Stručně shrňme situaci: skutečnost, že halu pronajímanou od společnosti M2 Real Estate čeká demolice, věděli zástupci Karlin Studios již dlouho, a proto dlouhodobě jednali s magistrátem o prostoru novém. Letos v lednu proběhla médii zpráva, že se Karlin Studios budou na podzim stěhovat do haly č. 40 v holešovické tržnici. Na konci června ale magistrátní majetková komise schválila pronájem haly spolku OSE Czech Republik, z. s., a festivalu Signal. Následně vznikla petice Zachraňme Karlin Studios!, informace kolovaly médii, byly publikovány otevřené dopisy a prohlášení zainteresovaných subjektů, nikoli však radních. Ti odpověděli na otevřený dopis Spolku Skutek z poloviny července až o měsíc později a nebyli ve svém vysvětlení situace právě sdílní.

 

Zaplať si!

Na strohém vyjádření radního Karla Grabeina Procházky je nejznepokojivější hlavní argument, kterým komise rozhodnutí vysvětluje: zatímco spolek Karlin Studios „vyžadoval pro vytvoření neziskového multifunkčního kulturního centra výpůjčku na 10 let“, projekt OSE CR je financován z evropských fondů a koncipován jako zcela soběstačný. Jinými slovy: položte peníze na stůl a máte vyhráno. Kontinuita, tradice nebo kvalita tu pro radní nejsou hodnotami stejně atraktivními jako příliv financí z EU.

Karlin Studios se zkrátka se stávajícím prostorem i slíbenou halou č. 40 musí rozloučit a nezbývá než doufat, že brzy (třeba navzdory všemu nakonec i s pomocí magistrátu) najdou prostory nové. Celá záležitost ale upozorňuje na mnohem širší problematiku, a sice na způsob, jakým město nakládá s nevyužívanými budovami. Ne náhodou se v diskusi pod karlínskou peticí objevila zmínka o pražské Invalidovně. Za nedorozuměním a zklamáním z kauzy okolo haly č. 40 stojí především netransparentnost, která se bohužel podepsala už na původních jednáních magistrátu s Karlin Studios a sdružením Containall. Je tak namístě se ptát, zda by při rozhodování o nevyužívaných městských objektech neměla fungovat otevřená veřejná soutěž, nebo zda by alespoň neměl magistrát zveřejnit strategický plán, který by jasně formuloval, jaké žadatele a za jakých podmínek podpoří. Jinak se nemůžeme divit, že podporu získávají projekty polokomerčního charakteru, jejichž kulturnost je přinejmenším diskutabilní.