#13/2015

Jiří Weil

editor
Vydání: 24/6/2015
editorial

Dílo spisovatele a překladatele Jiřího Weila (1900–1959), který navzdory své výjimečné tvorbě stojí spíše na periferii zájmu, vznikalo v přelomové době a zaznamenává střet levicového intelektuála s oficiální stranickou ideologií. Jak ukazují tematické texty, je to i dnes velice poučné čtení. Autorovy životní osudy by vydaly na dobrodružný román. Při pobytu v Moskvě během prvních procesů byl nejdříve vyloučen z KSČ a následně deportován do Kyrgyzstánu a Kazachstánu. Jeho debut Moskva­-hranice, zachycující tísnivou atmosféru stalinistického Sovětského svazu, byl kritikou odmítnut, ale zpětně jej lze číst jako „svědectví o bouřlivém vývoji uvnitř intelektuální levice, která se ve třicátých letech přimkla ke komunistické myšlence a posléze přihlížela destrukci její i své“. Avantgardní sen o spravedlivém světě, který voní, byl pryč. Během druhé světové války měl Weil kvůli svému židovskému původu nastoupit do transportu, což neučinil, fingoval sebevraždu a do roku 1945 působil v ilegalitě. Válečným událostem věnoval své dva nejznámější romány, Život s hvězdou a Na střeše je Mendelssohn. Kromě pnutí mezi levicovou avantgardou a rigidní mocí se v třináctém čísle také ohlížíme za Sjezdem spisovatelů, vzpomínáme na Ludvíka Vaculíka a recenzujeme překlad důležité knihy Thomase Pikettyho Kapitál v 21. století. Takže prohrabte antikvariáty, čtěte Weila a buďte ostražití před ideologiemi, které opět začínají zatemňovat náš horizont.

komentář

K čemu spisovatel?

...
recenze čísla

Kapitál bez Marxe

...
literatura

Dilemata levicového intelektuála

Realita Sovětského svazu ve Weilově románu Moskva­-hranice

...

Epopej mesiášské lži

Weilův Makanna jako románová reflexe moci

...

Fakta proti iluzím

Dědictví sovětské avantgardy v díle a životě Jiřího Weila

...

Hyperreálný kolotoč

Ideologické a kinematografické inspirace Weilova díla

...

Identitární panika z literatury - literární zápisník

...

Výzva zní jako klišé. No a co?

Nejlepší způsob, jak oddělit umělce a jeho dílo

...
film

Demontáž Sergeje Ejzenštejna

...

Zábavná trapnost rezignace

...
divadlo

Ekologie a šetrnost na scénu!

Nad knihou Michaely Rýgrové o udržitelném divadle

...
hudba

Bez mučení rovnou do zvuku - hudební zápisník

...

Návrat k chaosu

Nakyslé beaty Heleny Hauff

...

Slzy Deana Blunta

Od emancipace k emocím a zase zpátky k popu

...
výtvarné umění

Bílá krychle

Nejlepší způsob, jak oddělit umělce a jeho dílo

...

Maďarská síla zdola

Rozhovor s organizátorkami nezávislého bienále

...
galerie

Bez názvu

...
esej

Ještě je Moskva?

Román Moskva­-hranice ve sporech a rozporech své doby

...
rozhovor

Politika jako umění napravovat

S Giuliem Ferronim o fašismu touhy a hlavní ctnosti vladaře

...
beletrie

Závrať

...
zahraničí

Konec vlády jedné strany?

Turecko po volbách do parlamentu

...

par avion

Ze španělskojazyčného tisku vybral Michal Špína

...
společnost

Jakou válku (ne)vidíme?

O knize Vojáci a o trhlinách v pevnostech historie

...

Nejsou hlavy jako hlavy - vykřičník

...

Vichr z brumovských kopců

Český snář Ludvíka Vaculíka

...

Zapomnětlivost a vzpomínání

Paměť a historie z pohledu kritického dějepisectví

...
odpor

Místa sdílení

Squaty jako materiální praxe radikální levice

...

napětí

...
minirecenze

minirecenze

...
eskalátor

eskA2látor 1

...

eskA2látor 2

...

eskA2látor 3

...