Pojď sem, Jobe, zahrajem si na vúdú

Řine mi sůl z ran, z očí, uší hnis,

z huby trčí ohořelej drn

Tady mě píchni,

z boku vyjde červánek

 

Báseň vybral Petr Borkovec