Every sun has to set, 2015–16

Etapizace je rozčlenění projektu na jednotlivé fáze podle jejich priority nebo podmíněnosti. Například stavební developer se touto strategií snaží dosáhnout co nejrychlejší návratnosti investice.

„Čím začnete? Bytovými projekty s tím, že by je měla doprovázet komerční zástavba podél pobřeží. Jedna z administrativních budov by mohla vzniknout už v první fázi. Můžeme ale samozřejmě zahájit dřív výstavbu bytů a s administrativní budovou počkat až na dobu, kdy bude předpronajata. Financování zase tak velký problém není. Do další fáze půjdeme v momentu, kdy ta předchozí bude zisková. Budeme stavět v objemech, které bude trh schopen absorbovat.“ (Luděk Sekyra)

Jakých podob by nabývala etapizace, kdyby prioritou zadavatele byla jiná hodnota než finanční zisk, naznačuje na modelové lokalitě tento projekt.

 ­-om­-