eskA2látor 4

Papež podepsal kanonizační dekret matky Terezy z Kalkaty, která se tak v blízké době stane definitivně svatou. Kongregace pro svatořečení, jejímž hlavním úkolem je aplikovat empirickou kategorii věrohodnosti na fenomén zázraku, totiž nakonec matce Tereze přiklepla další zázračné uzdravení. Do nebe tak byl vynesen další náboženský kýč symbolizující to nejkonzervativnější katolictví. Připomeňme si, že Matka Tereza byla horlivou odpůrkyní potratů, které dokonce označila za „nejhorší soudobou válku“. Ovšem ani její přístup k pomoci chudým, za který dostala Nobelovu cenu za mír, katolické tradicionalisty nezklame. Dle albánské jeptišky je totiž chudoba darem Božím, takže by bylo vlastně hříchem se pokoušet z ní vymanit. Christopher Hitchens se jednou přiznal, že pro svoji kritickou knihu o matce Tereze měl připravený daleko sžíravější název než ten, pod kterým nakonec vyšla: Posvátná kráva.