Bez názvu

Graf ukazuje všechny bankovky a mince české koruny, které jsou aktuálně v oběhu. Každé kolečko reprezentuje 500 tisíc mincí, každý obdélník reprezentuje 500 tisíc bankovek. Celkem se fyzicky jedná o více než 2,2 miliardy mincí a bankovek, to znamená zhruba 555 miliard korun.

 

Alternativou k oficiální měně může být kromě jiného například takzvaná místní měna (local currency). Tu lze používat při určitých obchodech ve vymezených geografických lokalitách. Místní měna má za cíl stimulovat obchod v rámci komunity a mezi místními podniky. Může ji, ale nemusí podporovat národní vláda a tato měna také může, ale nemusí být konvertibilní s oficiální měnou. V globální databázi doplňkových měnových zdrojů je uvedeno asi 300 doplňkových měn včetně těch místních.

Kromě jiných alternativních ekonomických prostředků v České republice v současné době funguje i několik lokálních měn (systém LETS v několika českých městech, BuďSOB v Českých Budějovicích). Cílem místních měn bývá zejména omezení úniku bohatství z regionu, podpora udržitelné komunity, vytváření pracovních příležitostí v daném místě, rozvoj drobného podnikání, prevence před sociálními konflikty, posílení sounáležitosti a synergie, soběstačné řešení lokálních potřeb, podpora místní filantropie, osvěta spotřebitelské veřejnosti nebo zvýšení atraktivnosti dané lokality.

 

Podle údajů České národní banky a výzkumu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity o ekonomických alternativách v České republice připravili Zbyněk Baladrán a Zuzana Jakalová (Display – sdružení pro výzkum a kolektivní praxi).