Bez názvu

Olympe de Gouges (1748–1793). Spisovatelka, feministka a revolucionářka. Zemřela pod gilotinou v průběhu Velké francouzské revoluce. Její politická práce směřovala ke zrovnoprávnění žen, ale také otroků. Je autorkou Deklarace práv ženy a občanky, feministické kritické reakce na velký dokument Francouzské revoluce, Deklaraci práv člověka a občana. Propagovala genderovou i rasovou rovnost, bojovala za civilní svazky.

Louise Michelová (1830–1905). Anarchistka, učitelka, zdravotnice. Jako zapálená členka francouzské komuny ošetřovala zraněné na barikádách. Na základě své politické práce byla perzekvována a pozdějí vyhoštěna do Nové Kaledonie. Po návratu do Francie cestovala po své domovině či Anglii a dále hlásala myšlenky anarchistické revoluce.

Emma Goldmanová (1869–1940). Anarchistická myslitelka a aktivistka. Propagovala práva žen, sexuální svobodu a reprodukční práva pro ženy. Byla pachatelkou neúspěšného atentátu na amerického finančního magnáta Henryho Claye Fricka. Otevřeně kritizovala sociální podmínky života v revolučním Rusku. Živě psala a angažovala se v anarchistických kruzích ve Španělské občanské válce.

Rosa Luxemburgová (1871–1919). Marxistická politička a teoretička. Členka sociálnědemokratických a socialistických stran v Německu. Kritička revolučního leninského, ale také umírněných sociálnědemokratických proudů v levicové teorii. Bojovnice za emancipaci pracujících a menšin. Striktně vystupovala vůči militarismu a imperialismu. Zavražděna členy nacionalistických paramilitárních složek Freikorps.

 

Tuto galerii věnujeme nejen velkým ženám, které si historie pamatuje. Věnujeme ji všem ženám, které se podílely na revolucích, i když nebyly vidět. Těm, které stály na barikádách, ošetřovaly nemocné a slabé, pečovaly o vojíny, revolucionáře, muže, děti, vařily, topily v kamnech, mašírovaly na Versailles, psaly nebo šířily politické pamflety, dělaly zapisovatelky na schůzích, pečovaly o domácnost, praly prádlo a vykonávaly další činnosti, bez kterých se žádná revoluce neobejde.

 

Připravili Zbyněk Baladrán a Zuzana Jakalová (Display – sdružení pro výzkum a kolektivní praxi).