#23/2017

sto let od VŘSR

editor
Vydání: 8/11/2017
editorial

„V roce 1917 se toho stalo tolik, že na něj lze nahlížet libovolným prizmatem: války a míru, osobností a davů, svobody a diktatury, solidarity a kolektivního egoismu,“ píše jeden z respondentů naší ankety o VŘSR. Do historie se ale nejvýrazněji zapsal až konec roku: „Na podzim roku 1917 si čaroděj přišel pro své. Byl plešatý, malý, ráčkoval, ale měl charisma. Rus neodolala.“ Tak popisuje Viktorija Šochina ve svém textu o stopách revoluce v ruské poezii Vladimira Iljiče Lenina, klíčovou postavu Velké říjnové socialistické revoluce, jejíž sté výročí si v tomto čísle A2 připomínáme. Zastavme se nejprve u názvu. Měřeno pozitivním i negativním dopadem na celý svět, velká revoluce to opravdu byla. O tom, proč se označuje jako říjnová, ač se odehrála v listopadu, kolovalo mnoho vtipů. A asi nejrozporuplnější je otázka, zda byla opravdu socialistická, což například ve svém eseji zpochybňuje Martin Hekrdla. Texty k tématu se věnují nejen tomu, co tato událost, zastřená množstvím historického balastu, opravdu znamenala nebo co znamenat mohla, ale i její současné recepci v Rusku, míře její revoluční role v oblasti ženské emancipace i tomu, jaký podíl na ní měly nebolševické síly. Jako vstupní text doporučuji esej Matěje Metelce, který se snaží popsat kořeny VŘSR i její vztah k Francouzské revoluci a pokládá otázku, zda byl režim, který ji zaštiťoval, marxistický. Vyvoláváním sto let starých událostí nechceme oživovat mrtvolu – jsme si nicméně vědomi toho, že Říjnová revoluce poznamenala celé minulé století. Jednadvacáté století na svůj Říjen zatím čeká.

komentář

Nech brouka žít

...
recenze čísla

Velký říjen Chiny Miévillea

Bod nula revoluční politiky

...
literatura

Co zbylo? - literární zápisník

...

Labyrint sídliště

Zralý debut Eugena Lišky

...

Světlo a tma, vůně a puch - antikvární redukce

...

Za zvuků hudby revoluce

Ruští básníci a osudový rok 1917

...
film

Elity a alternativy

...

Vietnamci bez domova

...

Vězení pomáhá lidem žít

Symbolistní realita plnokrevné přízemnosti ve filmu Krotká

...
divadlo

Očichávání diváka

To nejlepší z Polska na Palm Off Fest

...
hudba

Povstat z popela

Ibeyi hledají naději v rozvráceném světě

...

Tři druhy spirituality

Z programu Moravského podzimu a Expozice nové hudby 2017

...
výtvarné umění

Potřebujeme skutečně uzdravovat

S Irenou Haiduk o zakládání a nakládání

...
galerie

Bez názvu

...
esej

Co dělat s Říjnem?

Událost, která otřásla světem

...

Revoluce bez konce?

Dějinné, prostorové a ideové meze Říjnové revoluce

...
beletrie

Léta revoluce

...
zahraničí

par avion

Z francouzského tisku vybral Tomáš Dufka

...

Smolenské blouznění

Novodobé disidentství „po polsku“

...
společnost

Boľševičky a/alebo feministky?

Hľadanie rodu v Októbrovej revolúcii

...

KSČ jako dítě rudého Října

Revolucionáři první republiky

...

Revoluce kontra(r)evoluční

Jak VŘSR štěpí ruskou společnost

...

Změna étosu

K jednotě politiky a jednání

...
odpor

napětí

...

Od února k říjnu

Politická, nebo sociální revoluce?

...
minirecenze

Chemické divadlo: Šumava láska

...

Gleb: Lavička pimpin

...

minirecenze

...
eskalátor

eskA2látor 1

...

eskA2látor 2

...

eskA2látor 3

...