PR8CI 4EST!

Tento text a obrázky byly, skoro bez práce, automaticky vygenerovány u příležitosti lidského Svátku práce. V upomínku všem dělníkům bojujícím za osmihodinovou pracovní dobu v předminulém století, milionům jejich následovníků bojujícím za lepší pracovní podmínky ve století dvacátém a také jako hold lidem, jejichž práce již není potřeba z důvodů efektivnější automatické akumulace kapitálu ve 21. století.

Za lehkého přispění Zbyňka Baladrána a Zuzany Jakalové (Display) připravily tyto korporace: Alphabeth, Inc.; Adobe Systems, Inc.; Apple, Inc.; Cisco Systems, Inc., s jejich zaměstnanci a uživateli.