eskA2látor 3

Štětínská univerzita v květnu opět pořádala interdisciplinární konferenci o Karlu Marxovi a jeho následovnících. V ústraní přímořského letoviska však účastníky na domněle autonomní akademické půdě překvapila policie. Na pokyn prokuratury přijela zjišťovat, jestli tu náhodou nedochází k protinárodní činnosti a propagaci totalitárního zřízení ve smyslu zákona o Institutu národní paměti. Příslušníci hledali půl hodiny a nic nenašli. Škoda! Možná ale jenom neměli dostatečnou průpravu: co si měli počít s „estetizací politiky“, „subverzivním potenciálem“ nebo dokonce „odcizením“, když nikdo nic neukradl? Obávám se, že tudy cesta nevede. Není přece možné plýtvat penězi a časem na vzdělávání zásahových jednotek v nuancích nepřátelské ideologie. A přitom je to tak prosté: vždyť Marx je přímo odpovědný za veškeré zločiny komunismu, tím pádem i za Katyň, a tedy i za mučednickou smrt prezidenta Lecha Kaczyńského u Smolenska – nebýt Marxe, nemusela polská delegace nikam létat. Protipolské smýšlení je navíc snadno doložitelné i v jeho díle: „Dosaďte na místo ruského despoty polské šlechtice, a udělíte despotismu domovské právo,“ řečnil Marx už v roce 1848 v Bruselu – ano, v Bruselu, jako by tušil, kdo mu bude jednou odhalovat sochy! Být na místě pana Jarosława, všechny ty Marxe a Engelse bych zakázal.