Michal Špína

Michal Špína

Vystudoval filosofii a komparatistiku na FF UK, kde pokračuje v doktorandském studiu. Absolvoval pobyty ve Varšavě, Santiagu de Compostela a Santiagu de Chile. Překládá ze španělštiny, příležitostně z dalších jazyků. Vedle literatury se věnuje veřejné dopravě. Hraje na klavír.

články autora

eskA2látor 2

par avion

Z brazilského tisku vybral Michal Špína

Nářek nad úbytkem čtenářů nestačí

S Grzegorzem Jankowiczem o aktivismu v literárním poli

eskA2látor 3