Michal Špína

Michal Špína

Vystudoval filosofii a komparatistiku na FF UK, kde dokončil doktorandské studium. Absolvoval pobyty ve Varšavě, Santiagu de Compostela a Santiagu de Chile. Překládá ze španělštiny, příležitostně z dalších jazyků. Vedle literatury se věnuje veřejné dopravě. Hraje na klavír.

články autora

eskA2látor 1

par avion

Ze španělskojazyčného tisku vybral Michal Špína

Agroextraktivismus

O zemědělské exploataci v hispanoamerické literatuře

Tonoucí plavec

Gay romance Tomasze Jedrowského