Michal Špína

Michal Špína

Vystudoval filosofii a komparatistiku na FF UK, kde pokračuje v doktorandském studiu. Absolvoval pobyty ve Varšavě, Santiagu de Compostela a Santiagu de Chile. Překládá ze španělštiny, příležitostně z dalších jazyků. Vedle literatury se věnuje veřejné dopravě. Hraje na klavír.

články autora

Teror, trauma, terapie

ETA a její dědictví v románu Fernanda Aramburu

eskA2látor 3

par avion

Ze španělskojazyčných médií vybral Michal Špína

Nechceme být nový Berlín

S Romanem Grabollem o bydlení v Lipsku