Michal Špína

Michal Špína

Vystudoval filosofii a komparatistiku na FF UK, kde pokračuje v doktorandském studiu. Absolvoval pobyty ve Varšavě, Santiagu de Compostela a Santiagu de Chile. Překládá ze španělštiny, příležitostně z dalších jazyků. Vedle literatury se věnuje veřejné dopravě. Hraje na klavír.

články autora

eskA2látor 1

editorial

par avion

Ze španělskojazyčného tisku vybral Michal Špína

Teror, trauma, terapie

ETA a její dědictví v románu Fernanda Aramburu